Hälsokontroll

Hälsokontroll är ett omfattande blodprovspaket med totalt 35 analyser för bland annat blod, hjärta/kärl, sköldkörtel, lever, njurar, inflammation, blodsocker och diabetesrisk, samt vitamin- och mineraldepåer.

1395kr

BESTÄLL

Följande tester ingår

blod

Blodstatus

Blodstatusen mäter dina blodvärden och kan visa om du lider av blodbrist. Tecken på blodbrist är bland annat trötthet, yrsel och andfåddhet. Blodbrist (anemi) kan orsakas av järnbrist, folatbrist och B12-brist.
blod

Blodstatus

Blodstatusen mäter dina blodvärden och kan visa om du lider av blodbrist. Tecken på blodbrist är bland annat trötthet, yrsel och andfåddhet. Blodbrist (anemi) kan orsakas av järnbrist, folatbrist och B12-brist.

Hjärta och kärl

Riskfaktorerna för hjärt- och kärlsjukdomar är bland annat hög ålder och höga kolesterolnivåer. För att upptäcka om du ligger i riskzonen för att utveckla en hjärt- och kärlsjukdom är det viktigt att hålla koll på blodfetterna över tid.

Hjärta och kärl

Riskfaktorerna för hjärt- och kärlsjukdomar är bland annat hög ålder och höga kolesterolnivåer. För att upptäcka om du ligger i riskzonen för att utveckla en hjärt- och kärlsjukdom är det viktigt att hålla koll på blodfetterna över tid.

Vitaminer och mineraler

Vitamin- och mineralnivåerna är viktiga att hålla koll på för att se till att man får i sig tillräckligt med näringsämnen via kosten. Näringsbrist drabbar framförallt de som äter en ensidig kost, och risken ökar om man äter en växtbaserad kost utan att ersätta näringsämnena med en annan källa.

*Ingår för kvinnor

Vitaminer och mineraler

Vitamin- och mineralnivåerna är viktiga att hålla koll på för att se till att man får i sig tillräckligt med näringsämnen via kosten. Näringsbrist drabbar framförallt de som äter en ensidig kost, och risken ökar om man äter en växtbaserad kost utan att ersätta näringsämnena med en annan källa.

*Ingår för kvinnor

Lever och njurar

Genom att testa lever- och njurvärdena kan man se hur ens inre organ mår. Alkoholkonsumtion, dålig kost och fysisk inaktivitet kan leda till skrumplever och fettlever.

Lever och njurar

Genom att testa lever- och njurvärdena kan man se hur ens inre organ mår. Alkoholkonsumtion, dålig kost och fysisk inaktivitet kan leda till skrumplever och fettlever.

Sköldkörtel

Sköldkörteln reglerar ämnesomsättningen i kroppen genom att frisätta sköldkörtelhormoner. En rubbning i sköldkörteln, exempelvis hypotyreos eller hypertyreos, kan upptäckas med denna hälsokontroll.

*Ingår för kvinnor

Sköldkörtel

Sköldkörteln reglerar ämnesomsättningen i kroppen genom att frisätta sköldkörtelhormoner. En rubbning i sköldkörteln, exempelvis hypotyreos eller hypertyreos, kan upptäckas med denna hälsokontroll.

*Ingår för kvinnor

Övriga analyser

CRP används för att se inflammationsgraden i kroppen. PSA är en prostatacancermarkör för män. Glukos och HbA1c mäter blodsockret för att upptäcka eventuell diabetes.

*Ingår för män

Övriga analyser

CRP används för att se inflammationsgraden i kroppen. PSA är en prostatacancermarkör för män. Glukos och HbA1c mäter blodsockret för att upptäcka eventuell diabetes.

*Ingår för män

Vem passar för Hälsokontrollen?

Hälsokontrollen är framtagen för dig som vill få en helhetsbild över din hälsa och se hur du mår på insidan av kroppen. Ett perfekt heltäckande blodprovspaket för dig som vill göra en årlig hälsokontroll.

Innan provtagningen för hälsokontrollen

Fasta

Du bör ha fastat i minst 10 timmar innan provtagningen för ett mer rättvist resultat. Det innebär att du ej äter eller dricker något innan provtagningen, eftersom HDL-kolesterol och triglyceridvärdet påverkas av födointag. Det går däremot bra att dricka vatten.

Tidsintervall

Vi rekommenderar att du tar blodproverna på morgonen mellan kl. 7-10 för mest tillförlitligt resultat, eftersom järnvärdet varierar under dygnet och kan ge missvisande resultat om det ej tas före kl. 10.

När får jag svar på hälsokontrollen?

Provsvaret blir oftast färdiganalyserat inom 48 timmar. Läkarkommentaren kommer efter provsvaren. Både läkarkommentaren och provsvaren laddas upp i Smolabs digitala journal.