Vilka tester ingår?

Blodstatus

blod

 

Blodstatusen mäter dina blodvärden och kan visa om du lider av blodbrist. Tecken på blodbrist är bland annat trötthet, yrsel och andfåddhet.

 

Följande markörer ingår:

Hemoglobin (Hb), Leukocyter (LPK), Trombocyter (TPK), Erytrocyter (EPK), Erytrocytvolymfraktion (EVF), Medelcellvolym (MCV), hemoglobinmassa (MCH), och Hemoglobinmassakoncentration (MCHC).

Hjärta och kärl

 

Riskfaktorerna för hjärt- och kärlsjukdomar är bland annat hög ålder och höga kolesterolnivåer. För att upptäcka om du ligger i riskzonen för att utveckla en hjärt- och kärlsjukdom är det viktigt att hålla koll på blodfetterna över tid.

 

Följande markörer ingår:

Apo kvot, HDL-kolesterol, LDL-kolesterol, Apo B, Apo A1, Triglycerider och Total kolesterol

Vitaminer och mineraler

 

Vitamin- och mineralnivåerna är viktiga att hålla koll på för att se till att man får i sig tillräckligt med näringsämnen via kosten. Näringsbrist drabbar framförallt de som äter en ensidig kost, men kan även bero på underliggande sjukdomar.

 

Följande markörer ingår:

Vitamin B12 (Kobalamin), Ferritin (Järndepå), Järn, TIBC, Magnesium, Folat*

 

*Ingår för kvinnor

Lever och njurar

Genom att testa lever- och njurvärdena kan man se hur ens inre organ mår. Alkoholkonsumtion, dålig kost och fysisk inaktivitet kan leda till skrumplever och fettlever.

 

Följande markörer ingår:

Kalcium, Kalium, Kreatinin, ASAT, ALAT och Natrium

Sköldkörtel

 

Sköldkörteln reglerar ämnesomsättningen i kroppen genom att frisätta sköldkörtelhormoner. En rubbning i sköldkörteln kan upptäckas med denna hälsokontroll.

 

Följande markörer ingår:

TSH, T3*, och T4

 

*Ingår för kvinnor

Övriga analyser

 

CRP används för att se inflammationsgraden i kroppen. PSA är en prostatacancermarkör för män. Glukos och HbA1c mäter blodsockret för att upptäcka eventuell diabetes.

 

Följande markörer ingår:

Glukos, HbA1c, Transferrinmättnad, Testosteron*, CRP och PSA*

 

*Ingår för män

Praktisk information

Vad behöver jag?

Du behöver endast ta med och uppvisa giltig legitimation vid provtagningen.

 

När kan jag ta provet?

När du har erhållit bekräftelsemejlet om att remissen är skickad kan du gå och ta blodprovet hos din valda provtagningsplats.

 

Behöver jag boka tid?

De flesta provtagningsplatserna har drop-in, alltså krävs ingen tidsbokning. Vissa kliniker kräver dock tidsbokning. Hitta information om öppettider och adress på provtagningsplatserna här.

Innan provtagningen

Fasta

Du bör ha fastat i minst 4 timmar innan provtagningen för ett mer rättvist resultat. Det innebär att du ej äter eller dricker något innan provtagningen, men det går bra att dricka vatten. Det beror på att HDL-kolesterol och triglyceridvärdet kan påverkas av födointag.

 

Tidsintervall

Vi rekommenderar att du tar blodprovet på morgonen mellan kl. 7-10 för mest tillförlitligt resultat, eftersom järnvärdet varierar under dygnet och kan ge missvisande resultat om det ej tas före kl. 10.

Remissens giltighetstid

3

månader

Giltighetstiden för blodprovsremissen är 3 månader, och gäller från och med beställningsdatumet.