Hjärt- och kärltest

Hjärt- och kärlsjukdom är nuvarande den vanligaste dödsorsaken i Sverige. Sjukdomen inkluderar följande åkommor: hjärtsvikt, hjärtinfarkt, kärlkramp, högt blodtryck, och arytmi. Det är en livsstilsrelaterad sjukdom där fysisk aktivitet, sömn, rökning och kostvanor har en viktig roll. Ta testet för att se hur ditt hjärta och dina kärl mår samt hur de kan ha påverkats av levnadsvanorna.

495 kr

BESTÄLL

Följande tester ingår

blod

Blodstatus

Blodstatusen mäter dina blodvärden och kan visa om du lider av blodbrist. Tecken på blodbrist är bland annat trötthet, yrsel och andfåddhet. Blodbrist (anemi) kan orsakas av järnbrist, folatbrist och B12-brist.
blod

Blodstatus

Blodstatusen mäter dina blodvärden och kan visa om du lider av blodbrist. Tecken på blodbrist är bland annat trötthet, yrsel och andfåddhet. Blodbrist (anemi) kan orsakas av järnbrist, folatbrist och B12-brist.

Hjärta och kärl

Det finns många riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdom, en av dem är kolesterolnivåerna. Därför är det viktigt att hålla koll på blodfetterna över tid.

Hjärta och kärl

Det finns många riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdom, en av dem är kolesterolnivåerna. Därför är det viktigt att hålla koll på blodfetterna över tid.
blod

Blodsocker

Hjärt- och kärlsjukdom och diabetes, både typ 1 och 2, har en stark koppling. Ett för högt blodsocker drabbar blodkärlen och ökar risken för följdsjukdomar.
blod

Blodsocker

Hjärt- och kärlsjukdom och diabetes, både typ 1 och 2, har en stark koppling. Ett för högt blodsocker drabbar blodkärlen och ökar risken för följdsjukdomar.

Vem passar för testet?

Hjärt- och kärltestet passar för dig som vill se hur ditt hjärta mår och se hur dina livsstilsvanor kan ha påverkat din risk för framtida hjärt- och kärlsjukdomar.

Innan provtagningen för Hjärt- och kärltestet

Fasta

Du bör ha fastat i minst 4 timmar innan provtagningen för ett mer rättvist resultat. Det innebär att du ej äter eller dricker något innan provtagningen, eftersom HDL-kolesterol och triglyceridvärdet påverkas av födointag. Det går däremot bra att dricka vatten.

När får jag svar på Hjärt- och kärltestet?

Provsvaret blir oftast färdiganalyserat inom 24 timmar. Läkarkommentaren kommer efter provsvaren. Både läkarkommentaren och provsvaren laddas upp i Smolabs digitala journal.