Vilka blodprov ingår?

Diabetes

blodsocker glukos HbA1c blodprov diabetes test diabetestest blodsockertest blodglukos provtagning smolab pre-diabetes diabetes typ 1 diabetes typ 2 hjärt- och kärlsjukdom

Blodsockertestet mäter din blodsockerhalt och kan tyda på diabetes eller pre-diabetes (en hög risk för framtida diabetes). Diabetes är indelad i två olika typer: diabetes typ 1 och diabetes typ 2. Diabetes typ 1 är en kronisk autoimmunsjukdom, medan diabetes typ 2 är en så kallad livsstilssjukdom. Markörerna glukos och HbA1c kan indikera om du riskerar att utveckla diabetes typ 2 och insulinresistens. Med tidiga tecken och tester kan sjukdomen förebyggas.

 

Följande markörer ingår:

Glukos och HbA1c

Vad är diabetes typ 1?

Diabetes typ 1 är en kronisk autoimmunsjukdom som man har hela livet. Sjukdomen innebär att kroppens immunförsvar angriper de insulinproducerande cellerna i bukspottskörteln. Det leder till att de inte längre kan tillverka insulin som sänker blodsockernivån. Insulin är ett hormon som möjliggör för cellerna att ta upp sockret från blodet.

Om man har typ 1-diabetes riskerar man således att få för mycket socker i blodet. Det kan ge symtom som att man behöver kissa ofta, att man är törstig, trött, mår illa, har magont, får sämre syn, samt kraftig viktnedgång.

Vad är diabetes typ 2?

Diabetes typ 2 är en livsstilssjukdom som även påverkas av genetiska faktorer. Livsstilsfaktorer såsom rökning, fysisk inaktivitet, övervikt och fetma, samt stress ökar din risk att insjukna i diabetes typ 2. Pre-diabetes är ett förstadium till diabetes typ 2.

Det som händer i kroppen är att cellerna utvecklar en insulinresistens. Det innebär att cellerna inte svarar på insulin lika bra och har därmed svårt att hålla nere blodsockerhalten. Bukspottkörteln behöver därför tillverka mer insulin för att cellerna ska kunna ta in den överflödiga glukosen från blodet.

Symtomen liknar dem för diabetes typ 1; man behöver kissa oftare och känner sig trött.  Symtomen kommer däremot ofta långsamt under en längre tid och kan vara svåra att märka. Vissa får inga symtom alls.

Med livsstilsförändringar, såsom kostförändringar och fysisk aktivitet kan du sänka blodsockervärdet.

Risker med diabetes

Risken för hjärt- och kärlsjukdomar ökar om man har diabetes.

Vad mäter glukos?

Glukos är en sockerart som kan mätas genom blodprov. Testet visar den exakta sockerhalten (glukoshalten) i blodet. Det är därför viktigt att man är fastande vid provtagningen, då kostintag kan påverka resultatet och ge ett falskt förhöjt blodsockersvar.

Vad mäter HbA1c?

HbA1c mäter långtidsblodsockret, alltså hur blodsockervärdet i genomsnitt under de senaste 2-3 månaderna. HbA1c kallas därför för långtidssockerprov.

Ett högt HbA1c-värde innebär att du har haft en hög sockernivå i blodet under längre tid. Ett högt värde är därför ett tecken på diabetes.

Provsvar i journalen

Se ditt provsvar och tillhörande läkarkommentar i Smolabs digitala journal, där du loggar in med BankID på datorn, surfplattan eller mobilen.