Blodsockertestet

Blodsocker, eller blodglukos syftar på halten glukos i blodet. Glukos är en energikälla för kroppens celler, dock kan ett för högt blodsocker leda till diabetes typ 2 och insulinresistens.

395 kr

BESTÄLL

Följande tester ingår

blod

Diabetes

Blodsockertestet mäter din blodsockerhalt och kan tyda på diabetes eller pre-diabetes (en hög risk för framtida diabetes). Diabetes är indelad i två olika typer: diabetes typ 1 och diabetes typ 2. Diabetes typ 1 är en kronisk autoimmunsjukdom, medan diabetes typ 2 är en så kallad livsstilssjukdom. Markörerna glukos och HbA1c kan indikera om du riskerar att utveckla diabetes typ 2 och insulinresistens. Med tidiga tecken och tester kan sjukdomen förebyggas.
blod

Diabetes

Blodsockertestet mäter din blodsockerhalt och kan tyda på diabetes eller pre-diabetes (en hög risk för framtida diabetes). Diabetes är indelad i två olika typer: diabetes typ 1 och diabetes typ 2. Diabetes typ 1 är en kronisk autoimmunsjukdom, medan diabetes typ 2 är en så kallad livsstilssjukdom. Markörerna glukos och HbA1c kan indikera om du riskerar att utveckla diabetes typ 2 och insulinresistens. Med tidiga tecken och tester kan sjukdomen förebyggas.

Vad mäter glukos?

Glukos är en sockerart som kan mätas genom blodprov. Testet visar den exakta sockerhalten (glukoshalten) i blodet. Det är därför viktigt att man är fastande vid provtagningen, då kostintag kan påverka resultatet och ge ett falskt förhöjt blodsockersvar.

Vad mäter HbA1c?

HbA1c mäter långtidsblodsockret, alltså hur blodsockervärdet i genomsnitt under de senaste 2-3 månaderna. HbA1c kallas därför för långtidssockerprov.

Ett högt HbA1c-värde innebär att du har haft en hög sockernivå i blodet under längre tid. Ett högt värde är därför ett tecken på diabetes.

Diabetes typ 2

Diabetes typ 2 är en livsstilssjukdom som även påverkas av genetiska faktorer. Livsstilsfaktorer såsom rökning, fysisk inaktivitet, övervikt och fetma, samt stress ökar din risk att insjukna i diabetes typ 2. Risken för hjärt- och kärlsjukdomar ökar om man har diabetes typ 2.