Järnbristtest

Järnbristtestet innehåller markörer för järn, ferritin och blodstatus för att se hur dina järnnivåer ligger till. Järn mäter järnnivån i blodet, ferritin mäter hur mycket järn som du har lagrat och blodstatusen är till för att se om din eventuella järnbrist har påverkat dina blodkroppar, det vill säga lett till en blodbrist som även kallas för järnbristanemi.

395 kr

BESTÄLL

Följande tester ingår

blod

Blodstatus

Blodstatusen mäter dina blodvärden och kan visa om du lider av blodbrist. Tecken på blodbrist är bland annat trötthet, yrsel och andfåddhet. Blodbrist (anemi) kan orsakas av järnbrist, folatbrist och B12-brist.
blod

Blodstatus

Blodstatusen mäter dina blodvärden och kan visa om du lider av blodbrist. Tecken på blodbrist är bland annat trötthet, yrsel och andfåddhet. Blodbrist (anemi) kan orsakas av järnbrist, folatbrist och B12-brist.

Vitaminer och mineraler

Vitamin- och mineralnivåerna är viktiga att hålla koll på för att se till att man får i sig tillräckligt med näringsämnen via kosten. Järnbrist drabbar framförallt de som äter en ensidig kost, och risken ökar om man äter en växtbaserad kost utan att ersätta näringsämnena med en annan källa.

Vitaminer och mineraler

Vitamin- och mineralnivåerna är viktiga att hålla koll på för att se till att man får i sig tillräckligt med näringsämnen via kosten. Järnbrist drabbar framförallt de som äter en ensidig kost, och risken ökar om man äter en växtbaserad kost utan att ersätta näringsämnena med en annan källa.

Vem passar för Järnbristtestet?

Järnbristtestet passar dig som vill utreda om du har järnbrist eller vill göra en uppföljning för att se om dina järnvärden har normaliserats efter en åtgärd.

Innan provtagningen av Järnbristtestet

Tidsintervall

Vi rekommenderar att du tar blodproverna på morgonen mellan kl. 7-10 för mest tillförlitligt resultat, eftersom järnvärdet varierar under dygnet och kan ge missvisande resultat om det ej tas före kl. 10.

När får jag svar på Järnbristtestet?

Provsvaret blir oftast färdiganalyserat inom 24 timmar. Läkarkommentaren kommer efter provsvaren. Både läkarkommentaren och provsvaren laddas upp i Smolabs digitala journal.