Vilka blodprover ingår?

Lever

leverstatus leverfunktion leverprov levertest lever prov asat alat gammagt ggt gt alkoholkonsumtion test blodprov alkohol fettlever skrumplever leversjukdom höga levervärden

Levertestet undersöker din leverfunktion med vanliga levermarkörer via blodprov. Levern har en central funktion i kroppen och är en viktig del för hälsan. Ta reda på hur din lever mår med detta levertest.

 

Följande markörer ingår:

ASAT, ALAT och gamma-GT

Höga levervärden

Milt förhöjda värden på ASAT och ALAT är oftast inte farligt, utan det kan bero på en tillfällig höjning som kommer att bli normal igen. Vi rekommenderar då att du gör om testerna igen efter några veckor för att se om de har normaliserats. Om däremot samtliga levervärden är förhöjda tyder det på nedsatt leverfunktion, och eventuell leversjukdom.

Orsakerna till förhöjda levervärden är många, bland annat övervikt, fettlever, alkoholkonsumtion, inflammation, hepatit B eller C, vissa läkemedel, eller kraftig viktnedgång. Levern påverkas således av olika livsstilsfaktorer såsom kostvanor, rökning och fysisk inaktivitet.

Om du har förhöjda levervärden på levertestet kan det även vara bra att kombinera med övriga leverprover för att få en helhetsbild över leverfunktionen: natrium, kalium, och kreatinin.

Resultat i Smolabs journal

Du hittar provsvar och läkarkommentar i vår digitala journal på Smolab, där du loggar in med BankID.

Låga levervärden

Låga levervärden tyder oftast inte på någon ohälsa, det är snarare höga värden som man bör vara extra uppmärksam på.