Levertest

Levern är ett viktigt organ med många olika funktioner. Organet brukar benämnas som kroppens reningsverk eftersom att den renar blodet från slaggprodukter genom att bryta ned alkohol och läkemedel samt andra så kallade xenobiotika.

295 kr

BESTÄLL

Följande tester ingår

Lever

Levern har en central funktion i kroppen och är en viktig del för hälsan. Alkoholkonsumtion, dålig kost och fysisk inaktivitet kan leda till skrumplever och fettlever. Levertestet undersöker din leverfunktion med vanliga levermarkörer via blodprov.

Lever

Levern har en central funktion i kroppen och är en viktig del för hälsan. Alkoholkonsumtion, dålig kost och fysisk inaktivitet kan leda till skrumplever och fettlever. Levertestet undersöker din leverfunktion med vanliga levermarkörer via blodprov. Ta reda på hur din lever mår.

Vem passar för Levertestet?

Testet är för dig som vill få reda på hur din lever mår, och hur den kan ha påverkats av dina livsstilsvanor som kost, läkemedelsanvändning, alkoholkonsumtion och rökning.

Leverkomplikationer

Det finns olika typer av leverkomplikationer bland annat: levercirros (skrumplever), steatos (fettlever), och levercancer. Fettlever är oftast ofarligt, men kan leda till inflammation som i sin tur resulterar i skrumplever och ökad risk för levercancer på grund av förstörda leverceller.

När får jag svar på hälsokontrollen?

Provsvaret blir oftast färdiganalyserat inom 24 timmar. Läkarkommentaren kommer efter provsvaren. Både läkarkommentaren och provsvaren laddas upp i Smolabs digitala journal.