Njurtest

Njurarna står för kroppens urinproduktion och renar samtidigt blodet från slaggprodukter och främmande ämnen som utsöndras via urinen. Andra uppgifter för njurarna är hormonbildning, blodtrycksreglering, aktivering av D-vitamin och stimulation av erytrocytbildning.

345 kr

BESTÄLL

Följande tester ingår

Njurar

Genom att testa njurvärdena kan man se hur bra blodet filtreras i kroppen bland annat. D-vitaminnivån regleras av njurarna, där lågt kalcium kan bero på D-vitaminbrist.

Njurar

Genom att testa njurvärdena kan man se hur bra blodet filtreras i kroppen bland annat. D-vitaminnivån regleras av njurarna, där lågt kalcium kan bero på D-vitaminbrist.

Vem passar för njurtestet?

Njurtestet passar dig som vill ta reda på din njurfunktion.

Komplikationer med njurarna

Komplikationer som kan uppstå i njuren är bland annat njurinflammation, njursvikt, njursten, urinvägsinfektion, och njurcancer. Vid samtliga njurproblem störs funktionen och njurarna kan inte längre filtrera blodet som vanligt, vilket kan leda till följdkomplikationer.

När får jag svar på njurtestet?

Provsvaret blir oftast färdiganalyserat inom 24 timmar. Läkarkommentaren kommer efter provsvaren. Både läkarkommentaren och provsvaren laddas upp i Smolabs digitala journal.