Vilka tester ingår?

Sköldkörtel

sköldkörtel

Sköldkörteln reglerar ämnesomsättningen i kroppen och styr hormonproduktionen. En rubbning i sköldkörtel kan därför leda till ohälsa. Få koll på din sköldkörtel med detta sköldkörteltestet.

 

Följande tester ingår:

Tyroideastimulerande hormon / Tyreotropin TSH, Trijodtyronin T3 och Tyroxin T4

Hypotyreos – underfunktion av sköldkörteln

Hypotyreos är en vanlig sjukdom som många har under hela livet. Vid hypotyreos råder brist på sköldkörtelhormoner. Symtomen är olika och varierar från person till person. Symtomen kan vara svåra att upptäcka i början, då symtomen kan vara diffusa, såsom trötthet och frusenhet. Med tiden kan symtomen bli värre och fler.

Det finns idag bra behandling mot hypotyreos.

Sköldkörteln kan bli större vid hypotyreos, så kallad struma (förstorad sköldkörtel). Då brukar det bero på att sköldkörteln är inflammerad till följd av hypotyreosen.

Hypotyreos kan även påverka fertiliteten och göra det svårare att bli gravid.

Låga nivåer av sköldkörtelhormoner behöver nödvändigtvis inte orsakas av en underfunktion av sköldkörteln, hypotyreos. Om detta är fallet brukar sköldkörtelhormonerna öka igen efter en tid. Det kan vara bra att ta om proverna och se om nivåerna är fortsatt låga. Du bör alltid ta hänsyn till eventuella symtom som du upplever och kontakta läkare vid behov.

Hypotyreos – överfunktion av sköldkörteln

Hypertyreos innebär att sköldkörteln producerar för mycket hormoner. Hypertyreos kan bero på olika saker och delas därför in i tre sjukdomar:

Graves sjukdom, där immunförsvaret gör så att sköldkörteln bildar mer hormon.

Knölstruma, som innebär att det finns flera knölar i sköldkörteln som bildar för mycket hormon.

Toxiskt adenom, som innebär att det finns en knöl i sköldkörteln som bildar för mycket hormon.

Symtomen för samtliga hypertyreossjukdomar är lika, däremot skiljer behandlingen mellan dessa. Trots att symtomen är lika för sjukdomarna kan de skilja sig åt från person till person. Symtomen kan även skilja sig i intensitet.

Symtomen är att du blir svettig, trött, går ner i vikt, och kan få hjärtklappning.