Sköldkörteltest

Sköldkörteltestet kan visa om du har en sköldkörtelrubbning: hypotyreos och hypertyreos. Hypotyreos innebär en underfunktion av sköldkörteln (tyroidea) där symtom som trötthet, frusenhet och ledont kan upplevas. Vid hypertyreos producerar kroppen istället för mycket sköldkörtelhormoner (TSH, T3 och T4).

440 kr

BESTÄLL

Följande tester ingår

Sköldkörtel

Sköldkörteln reglerar ämnesomsättningen i kroppen och styr hormonproduktionen. En rubbning i sköldkörtel kan därför leda till ohälsa. Få koll på din sköldkörtel med detta sköldkörteltestet.

Vem passar för sköldkörteltestet?

Sköldkörteltestet passar för dig som vill utreda om du har en sköldkörtelrubbning.

Prevalensen för sköldkörtelrubbning

Risken att drabbas av en sköldkörtelrubbning är större för kvinnor än för män. Det är vanligare med en nedsatt funktion i sköldkörteln (hypotyreos) än överfunktion (hypertyreos). I Sverige är faktiskt närmare en halv miljon drabbade av hypotyreos.

När får jag svar på sköldkörteltestet?

Provsvaret blir oftast färdiganalyserat inom 24 timmar. Läkarkommentaren kommer efter provsvaren. Både läkarkommentaren och provsvaren laddas upp i Smolabs digitala journal.