Vilka tester ingår?

Sköldkörtel

sköldkörtel

Sköldkörteln reglerar ämnesomsättningen i kroppen och styr hormonproduktionen. En rubbning i sköldkörtel kan därför leda till ohälsa. Få koll på din sköldkörtel med detta sköldkörteltestet.

 

Följande tester ingår:

Tyroideastimulerande hormon / Tyreotropin (TSH), Trijodtyronin (T3) och Tyroxin (T4)

Vad är hypotyreos?

Hypotyreos är en underfunktion av sköldkörteln. Det är en av de vanligaste kroniska sjukdomarna i Sverige. Vid hypotyreos råder brist på sköldkörtelhormoner.

I Sverige är närmare en halv miljon drabbade av hypotyreos.

Vem kan drabbas av hypotyreos?

Alla kan drabbas av hypotyreos. Kvinnor drabbas däremot oftare av hypotyreos än män. Risken att insjukna i hypotyreos ökar med ålder, om man är kvinna eller har en nära släkting som har sjukdomen.

På senare tid har man däremot sett en markant ökning i unga personer som insjuknar i hypotyreos. Det beror på att  är under puberteten och under det unga vuxna livet eftersom de fysiologiska behoven av sköldkörtelhormon är som störst då.

Vanliga symtom

Symtomen är olika och varierar från person till person. Symtomen kan vara svåra att upptäcka i början, då symtomen kan vara diffusa, såsom trötthet och frusenhet. Med tiden kan symtomen bli värre och fler.

Låga nivåer av sköldkörtelhormoner behöver nödvändigtvis inte orsakas av en kronisk underfunktion av sköldkörteln, hypotyreos. Ibland kan det vara en tillfällig underproduktion av sköldkörtelhormoner, exempelvis under en graviditet. Om detta är fallet brukar sköldkörtelhormonerna öka igen efter en tid. Det kan ändå vara bra att ta om proverna och se om nivåerna är fortsatt låga. Ibland kan behandling behövas.

Behandling mot hypotyreos

Det finns idag bra behandling mot hypotyreos. Behandling ges i form av läkemedel, sköldkörtelhormonpreparat. De flesta mår bra med behandling.

Komplikationer

Sköldkörteln kan bli större vid hypotyreos, så kallad struma (förstorad sköldkörtel), för att kompensera för underproduktionen av sköldkörtelhormoner. Den förstorade sköldkörteln kan även dölja en eventuell tumör.

Hypotyreos kan påverka fertiliteten och göra det svårare att bli gravid.

Om man har väldigt låga halter av sköldkörtelhormonerna kan hjärtat och nervsystemet påverkas negativt.

Jodbrist och hypotyreos

Vanligaste orsaken till struma är jodbrist. Jod är en mineral som behövs för hormonbildning. Vid begränsat matintag, och användning av salt utan jod finns risk för jodbrist. Jod finns i vanligt joderat bordssalt, fisk och annan sjömat.

Vad är hypertyreos?

Hypertyreos, som är en överfunktion av sköldkörteln, innebär att sköldkörteln producerar för mycket hormoner. Sjukdomen kallas också för tyreotoxikos eller giftstruma. Sjukdomen gör att kroppen går på högvarv, då kroppen får en ökad förbränning och ämnesomsättning. Hypertyreos kan bero på olika saker och delas därför in i tre sjukdomar.

Graves sjukdom

Graves sjukdom är den vanligaste av de alla tre typerna av hypertyreos. Graves sjukdom innebär att immunförsvaret får sköldkörteln att bilda mer hormon än vad den borde. Det är en autoimmun sjukdom där immunförsvaret börjar angripa kroppens egna organ. Immunsystemet bildar antikroppar mot sköldkörteln (TRAk), som stimulerar ökad produktion av sköldkörtelhormonerna.

Knölstruma

Knölstruma innebär att det finns flera knölar i sköldkörteln som tillsammans bildar för mycket hormon.

Toxiskt adenom

Toxiskt adenom innebär att det finns en knöl i sköldkörteln som bildar för mycket hormon.

Vanliga symtom

Symtomen för samtliga hypertyreossjukdomar är lika, däremot skiljer behandlingen mellan dessa. Trots att symtomen är lika för sjukdomarna kan de skilja sig åt från person till person. Symtomen kan även skilja sig i intensitet.

Vanliga symtom är att du blir svettig, trött, går ner i vikt, och kan få hjärtklappning.

Vem kan drabbas av hypertyreos?

Det är framförallt kvinnor som drabbas av hypertyreos. Genetiska faktorer påverkar och risken att drabbas är högre om man har en nära släkting som är drabbad.