Testosterontest

Testosteron betraktas som det manliga könshormonet men finns även hos kvinnor i låg halt. Hormonets funktion är att utveckla mannens yttre och inre könsorgan. Det stimulerar även tillväxt av kroppshår och muskel, samt den sexuella driften. Testosteronbrist kan bero på flera olika bakomliggande sjukdomar som minskar testosteronproduktionen, exempelvis fetma. Vanliga symtom är nedstämdhet, minskad sexlust och ork.

330 kr

BESTÄLL

Följande tester ingår

Testosteron

Mät din testosteronnivå genom blodprov. Testosteronnivåerna varierar beroende på ålder, men är i regel stabil efter 25-års ålder. Testet kan med fördel kombineras med andra prover: PSA, Blodstatus, LH och SHBG.

Testosteron

Mät din testosteronnivå genom blodprov. Testosteronnivåerna varierar beroende på ålder, men är i regel stabil efter 25-års ålder. Testet kan med fördel kombineras med andra prover: PSA, Blodstatus, LH och SHBG.

Vem passar Testosterontestet för?

Testosterontestet passar för dig som upplever symtom och misstänker testosteronbrist och vill undersöka din testosteronnivå.

När får jag svar på Testosterontestet?

Provsvaret blir oftast färdiganalyserat inom 24 timmar. Läkarkommentaren kommer efter provsvaren. Både läkarkommentaren och provsvaren laddas upp i Smolabs digitala journal.