PSA (prostataspecifikt antigen)

PSA, som står för prostataspecifikt antigen, ingår i männens sädesvätska. Dess funktion är att lösa upp gelen som omsluter spermierna för fortplantning. Vid cancer och inflammation i prostatan ökar mängden läckage av PSA till blodet. Genom blodprov kan således tidiga tecken på prostatacancer upptäckas och spridningsrisken förhindras.

295 kr

BESTÄLL

Följande tester ingår

PSA

PSA (Prostataspecifikt antigen) är en markör för en typ av prostatacancer. Ett förhöjt PSA-värde kan tyda på prostatacancer. Testet kan visa om du har ett normalt eller förhöjt värde.

PSA

PSA (Prostataspecifikt antigen) är en markör för en typ av prostatacancer. Ett förhöjt PSA-värde kan tyda på prostatacancer. Testet kan visa om du har ett normalt eller förhöjt värde.

STHLM3 – bättre prostatacancerdiagnostik

För en bättre diagnostik av aggressiv prostatacancer rekommenderas det nya STHLM3-testet. Enligt forskarna kan den upptäcka farlig cancer tidigare, samtidigt som det minskar antalet falsklarm och onödiga biopsier. Beställ och läs mer om testet här.

Innan provtagningen för PSA

OBS! Vi tillhandahåller innan provtagning enligt riktlinjer från Socialstyrelsen en skrift om för- och nackdelar med att kontrollera sitt PSA.

När får jag svar på PSA?

Provsvaret blir oftast färdiganalyserat inom 24 timmar. Läkarkommentaren kommer efter provsvaren. Både läkarkommentaren och provsvaren laddas upp i Smolabs digitala journal.