Stockholm3-test (STHLM3)

STHLM3 (Stockholm3)-testet är utvecklat av Karolinska Institutet för en bättre diagnostik av prostatacancer. Det kombinerar fem proteinmarkörer och baseras på över 100 genetiska markörer och kliniska data. Enligt forskarna kan testet upptäcka behandlingskrävande (aggressiv) prostatacancer ännu tidigare och mer precist än prostataspecifikt antigen (PSA). Det minskar antalet falsklarm och vävnadsbiopsier i onödan.

2990 kr

BESTÄLL

Följande tester ingår

STHLM3

Stockholm3-testet (STHLM3) kan enligt forskare på Karolinska Institutet upptäcka farlig cancer tidigare, samtidigt som det minskar antalet falsklarm och onödiga biopsier.

STHLM3

Stockholm3-testet (STHLM3) kan enligt forskare på Karolinska Institutet upptäcka farlig cancer tidigare, samtidigt som det minskar antalet falsklarm och onödiga biopsier.

Vem passar för Stockholm3-testet?

Testet passar dig som vill utreda om du har prostatacancer. Det finns inget vetenskapligt underlag som stödjer att du som är under 45 år har fördel av att testa dig för prostatacancer.

STHLM3 – bättre prostatacancerdiagnostik

För en bättre diagnostik av aggressiv prostatacancer rekommenderas det nya STHLM3-testet. Enligt forskarna kan den upptäcka farlig cancer tidigare, samtidigt som det minskar antalet falsklarm och onödiga biopsier.

Enzymet PSA ingår i männens sädesvätska och utsöndras till körtelrören, där det normalt läcker ut i blodet. Vid cancer och inflammation ökar mängden PSA i blodet. Genom att mäta PSA i blodet kan tidiga tecken på prostatacancer upptäckas och spridningsrisken förhindras. Dock missar prostataprovet många män med behandlingskrävande cancer.

Inför provtagningen av Stockholm3-testet

Vi tillhandahåller innan provtagning enligt riktlinjer från Socialstyrelsen en skrift om för- och nackdelar med tidig prostatacancertestning. För mer information om STHLM3 läs vidare här. Vid provtagningstillfället behöver kliniska data lämnas.

 

Hur går Stockholm3-testet till?

I Stockholm3-testet (STHLM3) ingår ett PSA-prov. Analys och svar av STHLM3 (5 olika proteiner och genetiska förändringar) ges endast om total PSA ≥ 1,5 ng/ml. Vid total PSA ≤ 1,5 ng/ml genomförs ingen ytterligare analys av STHLM3. Metoden följer praxis för STHLM3-analys.

Observera att testet endast kan tas på Unilabs provtagningsplatser.

Hur analyseras testet?

Baserat på resultat från blodanalyserna samt kliniska data beräknas Stockholm3 Risk Score (riskprocent för att patienten vid biopsi har en behandlingskrävande prostatacancer), och Stockholm3 Recommendation (tydlig rekommendation om vidare omhändertagande).

När får jag svar på PSA?

Provsvaret ges vanligtvis inom 3-4 veckor från provtagningsdatum och laddas upp i Smolabs digitala journal.

 

Vad händer vid ett positivt svar?

Vid ett positivt svar (förhöjd risk för prostatacancer) ges en remiss till urolog för vidare utredning, samt vävnadsprovtagning av prostatan.

 

Referensintervaller för Stockholm3 Risk Score

Negativt 0-10%
Positivt 11-100% (där positivt innebär en förhöjd risk för prostatacancer).