Mer om STHLM3-testet

I STHLM3-testet ingår ett PSA-prov. Analys och svar av STHLM3 (5 olika proteiner och genetiska förändringar) ges endast om total PSA ≥ 1,5 ng/ml. Vid total PSA ≤ 1,5 ng/ml genomförs ingen ytterligare analys av STHLM3 och proven kasseras. Metoden följer praxis för STHLM3-analys. Vi tillhandahåller innan provtagning enligt riktlinjer från Socialstyrelsen en skrift om för- och nackdelar med tidig prostatacancertestning. För mer information om STHLM3 läs vidare här.

Observera att testet endast kan tas på Unilabs provtagningsplatser.

Vad behöver jag tänka på vid provtagningen?

Du behöver endast ta med giltig legitimation till det provtagningsstället som du har valt. Vid provtagningstillfället behöver även kliniska data lämnas. De flesta provtagningsställen har drop-in men vissa kräver tidsbokning. Se vad som gäller för ditt provtagningsställe i listan här.

Hur analyseras testet?

Baserat på resultat från blodanalyserna samt kliniska data beräknas Stockholm3 Risk Score (riskbedömning för att patienten vid biopsi har en behandlingskrävande prostatacancer), och Stockholm3 Recommendation (rekommendation om vidare omhändertagande), vid förhöjd risk av prostatacancer levereras även Stockholm3 Prostate Volume cut-off.

Referensintervaller för Stockholm3 Risk Score

Negativt 0-10%
Positivt 11-100% (där positivt innebär en förhöjd risk för prostatacancer).

När får jag svar?

Svar ges vanligtvis inom 3-4 veckor från provtagningsdatum.

Vad händer vid ett positivt svar?

Vid ett positivt svar (förhöjd risk för prostatacancer) rekommenderas en remiss till urolog för vidare utredning, samt vävnadsprovtagning av prostatan.