RESULTATET:

Baserat på dina svar rekommenderar vi följande tester för dig.
  • Blodfetter
  • Blodsocker
  • Sköldkörtel
  • Vitamin B12 (kobalamin)
  • Folat
  • D-vitamin
  • Järnstatus
  • Blodstatus
  • Lipoprotein (a)
Visa alla blodprov

Hälsokontroll Stor

Pris: 1995kr

Stor hälsokontroll som innehåller samtliga analyser som rekommenderas för dig.

Sköldkörtel

Pris: 440kr

Sköldkörteltestet innehåller 3 markörer (TSH, T3 och T4) för sköldkörteln och ger en god bild av sköldkörtelns funktion.

Lipoprotein (a)

Pris: 295kr

Markören är en oberoende riskfaktor som används för att utreda risken för genetiska anlag för kardiovaskulära sjukdomar.

◉ (ingår ej i paket)

Hjärt- och kärltest

Pris: 495kr

Höga blodfetter och högt blodsocker är riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdom.

Järnbristtest XL

Pris: 595kr

Järnbristtest XL innehåller alla markörer för att undersöka din järn- och blodstatus. Järnbrist kan ge upphov till trötthet.

Vitamin D

Pris: 450kr

Vitamin D får vi framförallt från solens strålar. Brist på D-vitamin kan bland annat leda till trötthet.