RESULTATET:

Baserat på dina svar rekommenderar vi följande tester för dig.
  • Blodsocker
  • Blodfetter
  • D-vitamin
  • Järnstatus
  • Blodstatus
  • PSA
  • Insulinproduktion
  • Vitamin B12
Visa alla blodprov

Hälsokontroll Stor

Pris: 1995kr

Stor hälsokontroll som innehåller de allra flesta analyser som rekommenderas för dig.

Vitamin D

Pris: 450kr

Vitamin D får vi framförallt från solens strålar. Brist på D-vitamin kan bland annat leda till trötthet.

Järnbristtest XL

Pris: 595kr

Järnbristtest XL innehåller alla markörer för att undersöka din järn- och blodstatus.

Hjärt- och kärltest

Pris: 495kr

Höga blodfetter och högt blodsocker är riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdom.

Insulin- och blodsockertest

Pris: 595kr

Testet mäter hur väl din insulinproduktion fungerar utöver ditt blodsockervärde och långtidsblodsocker.

PSA

Pris: 295kr

Detta test mäter mängden PSA (prostataspecifikt antigen) i blodet som kan indikera eventuell prostatacancer.