RESULTATET:

Baserat på dina svar rekommenderar vi följande tester för dig.
  • Sköldkörtel
  • Vitamin B12 (kobalamin)
  • Folat
  • D-vitamin
  • Järnstatus
  • Blodstatus
Visa alla blodprov

Hälsokontroll Stor

Pris: 1995kr

Stor hälsokontroll som innehåller samtliga analyser som rekommenderas för dig.

Vitamin D

Pris: 450kr

Vitamin D får vi framförallt från solens strålar. Brist på D-vitamin kan bland annat leda till trötthet.

Folat

Pris: 260kr

Brist på vitaminet Folat kan ge samma symtom som järnbrist och leda till blodbrist.

Järnbristtest XL

Pris: 595kr

Järnbristtest XL innehåller alla markörer för att undersöka din järn- och blodstatus.

Sköldkörtel

Pris: 440kr

Sköldkörteltestet innehåller 3 markörer (TSH, T3 och T4) för sköldkörteln och ger en god bild av sköldkörtelns funktion.

Vitamin B12

Pris: 350kr

Vitamin B12-brist kan ge upphov till trötthet och även leda till blodbrist.