RESULTATET:

Baserat på dina svar rekommenderar vi följande tester för dig.
  • Vitamin B12 (kobalamin)
  • Folat
  • D-vitamin
  • Järnstatus
  • Blodstatus
  • Zink
Visa alla blodprov

Vegan- och vegetariantest

Pris: 1095kr

Testa näringsämnena som är extra viktiga att hålla koll på för dig som äter växtbaserat.

Vitamin B12

Pris: 350kr

Vitamin B12-brist kan ge upphov till trötthet och även leda till blodbrist. B12 finns endast i animaliska livsmedel.

Järnbristtest XL

Pris: 595kr

Järnbristtest XL innehåller alla markörer för att undersöka din järn- och blodstatus.

Zink

Pris: 290kr

Zink är viktigt för immunsystemet, där kan brist leda till försämrat immunförsvar. Zink finns framförallt i kött.