RESULTATET:

Baserat på dina svar rekommenderar vi följande tester för dig.
  • Blodfetter
  • Blodsocker
  • CRP högkänslig
  • Järnstatus
  • Blodstatus
  • Lipoprotein (a)
Visa alla blodprov

Hälsokontroll Stor

Pris: 1995kr

Stor hälsokontroll som innehåller de flesta analyser som rekommenderas för dig.

Insulin- och blodsockertest

Pris: 595kr

Testet mäter hur väl din insulinproduktion fungerar utöver ditt blodsockervärde och långtidsblodsocker.

Lipoprotein (a)

Pris: 295kr

Lipoprotein (a) används för att utreda risken för genetiska anlag för kardiovaskulära sjukdomar. Det anses vara en oberoende riskfaktor för kardiovaskulär sjukdom.

◉ (ingår ej i paket)

Hjärt- och kärltest

Pris: 495kr

Höga blodfetter och högt blodsocker är riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdom.

Järnbristtest XL

Pris: 595kr

Järnbristtest XL innehåller alla markörer för att undersöka din järn- och blodstatus. Järnbrist kan ge symtom som trötthet.

CRP högkänslig

Pris: 395kr

CRP (högkänslig) mäter låggradig inflammation och används oftast som en markör för risken för hjärt- och kärlsjukdomar såsom hjärtinfarkt och stroke.