RESULTATET:

Baserat på dina svar rekommenderar vi följande tester för dig.
  • Järnstatus
  • Blodstatus
  • Blodfetter
  • Blodsocker
  • Vitamin B12 (kobalamin)
  • Folat
Visa alla blodprov

Hälsokontroll Stor

Pris: 1995kr

Stor hälsokontroll för dig som innehåller samtliga analyser som rekommenderas för dig.

Hjärt- och kärltest

Pris: 495kr

Höga blodfetter och högt blodsocker är riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdom. Undersök dina nivåer för att se var de ligger.

Vitamin B12

Pris: 350kr

Vitamin B12-brist kan ge upphov till trötthet och även leda till blodbrist.

Järnbristtest XL

Pris: 595kr

Järnbristtest XL innehåller alla järnmarkörer för att undersöka din järnstatus. Testet undersöker både järn- och blodbrist.

Blodstatus

Pris: 295kr

Blodstatusen innehåller 8 markörer för undersökning av dina blodkroppar och eventuell blodbrist.

Folat

Pris: 260kr

Brist på vitaminet Folat kan ge samma symtom som järnbrist och leda till blodbrist.