Natrium

Mineralämnet natrium har en central roll i kroppens salt- och vätskebalans, där det regleras strikt. Minsta avvikelse i natriumbalansen kan tyda på funktionsrubbningar i olika organ. Provet görs därför vid misstanke om en hjärt- eller njursjukdom samt vid uttorkning.

195 kr

BESTÄLL

Följande tester ingår

blod

Mineraler

För mycket natrium, exempelvis högt intag av salt, kan leda till högt blodtryck. Det ökar följaktligen risken för hjärtinfarkt, hjärtsvikt, stroke och njurskador. Om du vet med dig att du saltar maten mycket eller äter mycket snabb-, restaurang- och färdigmat kan du se om du får i dig för mycket salt med natriumtestet.
blod

Mineraler

För mycket natrium, exempelvis högt intag av salt, kan leda till högt blodtryck. Det ökar följaktligen risken för hjärtinfarkt, hjärtsvikt, stroke och njurskador.

Vem passar för Natriumtestet?

Om du tar vätskedrivande läkemedel regelbundet kan det vara bra att hålla koll på natriumbalansen. Natrium kan med fördel även kombineras med andra prover som kreatinin– och kaliumprov.

När får jag svar på Kaliumtestet?

Provsvaret blir oftast färdiganalyserat inom ett dygn. Läkarkommentaren kommer efter provsvaren. Både läkarkommentaren och provsvaren laddas upp i Smolabs digitala journal.