OBS.

Vi tillhandahåller innan provtagning enligt riktlinjer från Socialstyrelsen en skrift om för- och nackdelar med att kontrollera sitt PSA (prostataspecifikt antigen).