Hälsokoll för kvinnor

Östrogen, progesteron, TSH, T4 och T3

Kvinnopaketet är ett specialanpassat paket för kvinnor, där syftet är att undersöka kvinnans hälsa genom hormoner. I testet ingår därmed fem olika hälsomarkörer: könshormonerna östrogen och progesteron, samt sköldkörtelhormonerna TSH, T4 och T3. Östrogen och progesteron är så kallade kvinnliga könshormoner som bland annat reglerar menstruation och fertilitet. TSH, T4 och T3 är sköldkörtelhormoner (tyroideahormoner) som reglerar ämnesomsättningen i kroppen såsom kroppstemperatur, energiproduktion och hormonproduktion. Testet kan indikera på sköldkörtelrubbning.

Det är ett smidigt och enkelt sätt för dig att få en överblick av din hälsostatus som kvinna. Testet lämpar sig för personer i alla åldrar och kvinnor som få reda på hur man mår på insidan av kroppen. Risken för struma, som är en variant av sköldkörtelrubbning, ökar dock ju äldre man blir.

Beställ

Att tänka på

 

  • För att undvika att korttidsstress påverkar ditt provresultat bör du sitta ned i lugn och ro i minst en kvart innan provtagningen sker.
  • Är du kvinna i fertil ålder kan det vara intressant att veta vart i din menscykel du befinner dig, eftersom progesteronnivåerna varierar under denna perioden. Provtillfället är därför avgörande för vad du önskar att undersöka.

Fertilitetsutredning

  • Om syftet med provet är att göra en fertilitetsutredning ska provet tas dag 21 i menstruationscykeln (lutealfas) för att se om ägglossningen har skett. Du bör ej äta p-piller. Genom att ta testet vid lutealfas ser man om det sker en faktisk ägglossning eller om menscykeln är anovulatorisk (utan ägglossning).

Hälsokoll för män

Testosteron och PSA

Manspaketet innehåller två olika blodprovsmarkörer och undersöker testosteronnivån och prostatan via blodprov. Testosteron är ett så kallat manligt könshormon som bland annat reglerar muskelmassa, behåring och den sexuella driften. Hormonets står även för utvecklingen av mannens könsorgan. Testosteronhalten minskar vid fetma och med stigande ålder. Det kan leda till trötthet, impotens samt minskad energi.

PSA står för prostataspecifikt antigen och är ett enzym som ingår i mannens sädesvätska och spelar roll för fortplantningen. Om man har cancer eller inflammation ökar det normala läckaget av PSA till blodet. Genom att göra PSA-testet kan prostatacancer således upptäckas tidigt och spridningsrisken förhindras.

Testet är ett smidigt och enkelt sätt för dig att få en överblick av din hälsostatus som man. Testet lämpar sig för personer i alla åldrar. Risken för prostatacancer ökar däremot ju äldre man blir.

Beställ

OBS.

Vi tillhandahåller innan provtagning enligt riktlinjer från Socialstyrelsen en skrift om för- och nackdelar med att kontrollera sitt PSA (prostataspecifikt antigen).

Läs detta innan

Att tänka på
  • Är du kvinna i fertil ålder kan det vara intressant att veta vart i din menscykel du befinner dig, eftersom progesteronnivåerna varierar under denna perioden. Provtillfället är därför avgörande för vad du önskar att undersöka.
  • För att undvika att korttidsstress påverkar ditt provresultat bör du sitta ned i lugn och ro i minst en kvart innan provtagningen sker.
 Fertilitetsutredning
  • Om syftet med provet är att göra en fertilitetsutredning ska provet tas dag 21 i menstruationscykeln (lutealfas) för att se om ägglossningen har skett. Du bör ej äta p-piller. Genom att ta testet vid lutealfas ser man om det sker en faktisk ägglossning eller om menscykeln är anovulatorisk (utan ägglossning).
OBS.

Vi tillhandahåller innan provtagning enligt riktlinjer från Socialstyrelsen en skrift om för- och nackdelar med att kontrollera sitt PSA (prostataspecifikt antigen).