Frågor och svar

Varför bör jag göra en hälsokontroll?

– För att få reda på om Dina olika värden Du vår genom våra blodanalyser visar på avvikelser som skulle kunna indikera att Du har eller riskerar att få vissa sjukdomar.

 

– För att kunna använda värdena av blodanalyserna för att kunna anpassa livsstil, kosthållning, träning och annat som kan leda till en förbättrad hälsa. Du skall också kunna jämföra tidigare provtagningar med nya och därmed kunna se trender i blodprovens förändringar till det bättre eller sämre.

 

– För att hålla kolla på mineraler och vitaminer i kroppen.

 

– För att få reda på de värden som Du inte kunnat fråga Din husläkare om då Du vet att denne har små möjligheter att tillgodose behov av att ta blodprover i proaktivt syfte. Du kan också använda provresultaten då Du talar med Din läkare om annat och koppla ihop dessa med övriga frågeställningar Du skulle kunna ha.

När kan jag ta blodprovet?

Du kan ta blodprovet hos ditt valda provtagningsplats direkt efter beställning. Du hittar närmsta provtagningsplats i listan.

 

Observera att vissa tester ger mer tillförlitliga resultat om du inte har ätit eller druckit på minst 4 timmar. De flesta labb har drop-in men vissa kräver tidsbokning. Du kan se vad som gäller för ditt provtagningsställe i
listan.

 

Giltighetstiden för blodprovsremissen är 3 månader. Om provtagningen inte har genomförts inom tidsramen förloras denna. Återbetalning ges ej.

Kan jag kontakta Smolab och prata med en sjuksköterska om vilka prover som kan tas?

Du kan alltid ringa till någon av våra fyra sjuksköterskor som finns på plats alla vardagar, tel. 08-121 584 90 eller info@smolab.se, och ställa frågor om blodproverna och deras olika betydelser. Det är dock självklart svårt att ge personliga råd om vilka specifika prover Du bör ta för specifika ej undersökta symptom.

Vem kan beställa en blodanalys hos Smolab?

Vem som helst över 18 år med ett svenskt personnummer kan beställa en blodanalys hos Smolab. Är Du företagare kan Du kontakta vår kundtjänst på 08-121 584 90 eller på info@smolab.se för assistans med hela beställningen. Smolab har lång erfarenhet av professionell företagshälsovård och kan svara på alla frågor oavsett art.

Behöver jag ta med mig något till provtagningsplatsen?

Du behöver endast ta med giltig legitimation. Det beror på att provtagningen är en digital remiss.

 

De flesta provtagningsställen har drop-in men vissa kräver tidsbokning. Du kan se vad som gäller för ditt provtagningsställe i listan.

Varför kan jag inte bara gå till en vårdcentral eller min husläkare?

Vårdcentralen eller husläkaren har inte som primär uppgift att ge dig alla tester och analyser du önskar, utan din läkare där gör istället en egen bedömning om specifika tester och analyser som kan anses vara är relevanta för dig i till exempel ett visst sjukdomstillstånd.

 

Hos Smolab kan du däremot fritt välja själv vad du vill testa och få detaljerad information och viss analys av resultaten i din personliga digitala journal. Du slipper boka tid och kan själv beställa valfria blodprover för att sedan gå till närmsta provtagningsplats precis när det passar dig.

Gäller full sekretess hos Smolab gällande mina provresultat?

Smolab följer samma lagar och regler avseende sekretess som vårdcentraler, husläkare och sjukhus.

Är Smolab ett fullgott alternativ till vanliga läkarbesök?

Smolab är ett komplement till Dina vanliga kontakter med hälso- och sjukvården och ersätter inte vikten av ett vanligt läkarbesök. Våra blodanalyser kan hjälpa till att hitta befintliga sjukdomar och är bra för att i förebyggande syfte upptäcka avvikelsemönster. Det finns självklart inga garantier för att Du behöver vara fullt
frisk även om blodproverna ligger inom sina respektive referensvärden. Konsultera alltid en läkare vid minsta tecken på ohälsa.

Kontakta oss

Bredvid kan du se svaren på de vanligaste frågorna som vi får. Om det inte svarar på din fråga kan du självklart kontakta oss här:

info@smolab.se

Har du svårt att välja?

Har du svårt att välja paket eller vet du inte riktigt vad det är du vill kolla upp? Ingen fara! Ring till vår växel och be om att få prata med en sjuksköterska för rådgivning.

Ring 08-121 584 90