Kreatinin

Vid beställning av kreatinin erhålls eGFR (glomerulär filtrationshastigheten) som är en beräkning av njurfunktionen utifrån kreatininvärdet

195 kr

BESTÄLL

Följande tester ingår

blod

Njurar

Kreatinin är en biprodukt som bildas när kroppen bryter ned kreatinfosfat, som är en energireserv för musklerna. För att bli av med kreatininet måste det filtreras genom njurarna, ut via urinen. Kreatininvärdet i blodet är därför en markör för njurarnas funktion – om värdet är högt indikerar det att njurarnas funktion är nedsatt.
blod

Njurar

Kreatinin är en biprodukt som bildas när kroppen bryter ned kreatinfosfat, som är en energireserv för musklerna.

Vem passar för Kreatinintestet?

Kreatinintestet passar dig som vill undersöka din njurfunktion.

När får jag svar på Kreatinintestet?

Provsvaret blir oftast färdiganalyserat inom ett dygn. Läkarkommentaren kommer efter provsvaren. Både läkarkommentaren och provsvaren laddas upp i Smolabs digitala journal.