Kalium

Kaliumtestet är ett av de vanligaste blodproven som tas. Det kan exempelvis tas vid misstanke om någon njursjukdom eller högt blodtryck.

Kalium finns i de flesta livsmedel och kaliumbrist är överlag ovanligt. Kalium tas med fördel tillsammans med kreatinin och natrium för att utreda njurproblem.

195 kr

BESTÄLL

Följande tester ingår

blod

Mineraler

Kalium har en central roll hos muskel- och nervcellerna, särskilt i hjärtat. En rubbning i balansen kan därmed orsaka muskel- och hjärtproblem. Vid regelbunden läkemedelsanvändning mot hjärtsjukdom eller högt blodtryck kontrolleras kaliumhalten också. Det beror på att vissa läkemedel kan höja eller sänka kaliumhalten i blodet.
blod

Mineraler

Kalium har en central roll hos muskel- och nervcellerna, särskilt i hjärtat. En rubbning i balansen kan därmed orsaka muskel- och hjärtproblem.

Vem passar för Kaliumtestet?

Kaliumtestet är ett av de vanligaste som tas. Det används vid misstanke om njursjukdom eller högt blodtryck. Kalium tas med fördel tillsammans med kreatinin och natrium för att utreda njurproblem.

När får jag svar på Kaliumtestet?

Provsvaret blir oftast färdiganalyserat inom ett dygn. Läkarkommentaren kommer efter provsvaren. Både läkarkommentaren och provsvaren laddas upp i Smolabs digitala journal.