Järntest

Järn är en mineral som ingår i hemoglobin som hjälper till att transportera syre till samtliga celler. Mineralen har därmed en endogen funktion i blodet. Grupper som riskerar att utveckla järnbrist är tonåringar, gravida kvinnor, menstruerande kvinnor, samt personer med långvarig inflammation eller kronisk sjukdom.

195 kr

BESTÄLL

Följande tester ingår

Järn

Järn ingår i hemoglobinet och hjälper till att transportera syre i blodet. Järnbrist kan leda till anemi (blodbrist).

Järn

Järn ingår i hemoglobinet och hjälper till att transportera syre i blodet. Järnbrist kan leda till anemi (blodbrist).

Vem passar för Järntestet?

Järntestet passar dig som vill utreda din järnnivå i blodet för att se om du har en järnbrist exempelvis.

Innan provtagningen för hälsokontrollen

Tidsintervall

Vi rekommenderar att du tar blodproverna på morgonen mellan kl. 7-10 för mest tillförlitligt resultat, eftersom järnvärdet är en dygnsvarierande parameter och kan ge missvisande resultat om det ej tas före kl. 10.

När får jag svar på Järntestet ?

Provsvaret blir oftast färdiganalyserat inom 24 timmar. Läkarkommentaren kommer efter provsvaren. Både läkarkommentaren och provsvaren laddas upp i Smolabs digitala journal.