Vilka tester ingår?

Järn

blodbrist blod järn järnbrist järntest järn blodprov järnprov anemi järnbristanemi järn i blod fri järn hemoglobin järn hemjärn icke-hemjärn

Järn ingår i hemoglobinet och hjälper till att transportera syre i blodet. Järnbrist kan leda till anemi (blodbrist).

 

Följande tester ingår:

Järn

Dygnsvarierande parameter

Eftersom järn är en dygnsvarierande parameter rekommenderar vi att provtagningen sker på morgonen mellan kl. 7-10 för mest rättvisande resultat.