Järnbristtest XL

Järnbristtest XL innehåller markörer för järn, ferritin, blodstatus samt transferrin och transferrinmättnad (järnmättnad) för att ge en bättre bild av järnstatusen. Transferrin är ett transportprotein som transporterar järn i kroppen. Transferrinmättnad är ett värde som räknas fram ur transferrin och järn. Låg transferrinmättnad ses vid järnbrist, medan ett högt transferrinmättnadvärde tyder på järnöverskott i kroppen, som kan bero på sjukdomen hemokromatos.

595 kr

BESTÄLL

Följande tester ingår

blod

Blodstatus

Blodstatusen mäter dina blodvärden och kan visa om du lider av blodbrist. Tecken på blodbrist är bland annat trötthet, yrsel och andfåddhet. Blodbrist (anemi) kan orsakas av järnbrist, folatbrist och B12-brist.
blod

Blodstatus

Blodstatusen mäter dina blodvärden och kan visa om du lider av blodbrist. Tecken på blodbrist är bland annat trötthet, yrsel och andfåddhet. Blodbrist (anemi) kan orsakas av järnbrist, folatbrist och B12-brist.

Vitaminer och mineraler

Vitamin- och mineralnivåerna är viktiga att hålla koll på för att se till att man får i sig tillräckligt med näringsämnen via kosten. Järnbrist drabbar framförallt de som äter en ensidig kost, och risken ökar om man äter en växtbaserad kost utan att ersätta näringsämnena med en annan källa.

Vitaminer och mineraler

Vitamin- och mineralnivåerna är viktiga att hålla koll på för att se till att man får i sig tillräckligt med näringsämnen via kosten. Järnbrist drabbar framförallt de som äter en ensidig kost, och risken ökar om man äter en växtbaserad kost utan att ersätta näringsämnena med en annan källa.

Vem passar för Järnbristtest XL?

Järnbristtest XL passar dig som vill utreda om du har järnbrist eller järnöverskott med en grundligare utredning av järnstatusen.

Innan provtagningen för Järnbristtest XL

Tidsintervall

Vi rekommenderar att du tar blodproverna på morgonen mellan kl. 7-10 för mest tillförlitligt resultat, eftersom järnvärdet varierar under dygnet och kan ge missvisande resultat om det ej tas före kl. 10.

När får jag svar på Järnbristtest XL?

Provsvaret blir oftast färdiganalyserat inom 24 timmar. Läkarkommentaren kommer efter provsvaren. Både läkarkommentaren och provsvaren laddas upp i Smolabs digitala journal.