Insulin- och diabetestest

Testet innehåller följande tester: HbA1c, glukos, IGF-1, och C-peptid, som undersöker blodsockernivån och kroppens insulinproduktion. C-peptid är ett bra mått på hur mycket insulin som frisätts i kroppen då det är en biprodukt som bildas i kroppen vid insulinproduktionen.

595 kr

BESTÄLL

Följande tester ingår

blod

Diabetes

Insulin- och diabetestestet undersöker om blodsockernivån och kroppens insulinproduktion ligger på en normal nivå och kan upptäcka metabol obalans.

Vem passar för testet?

Insulin- och diabetestestet passar för dig som vill se utreda din insulinproduktion och se om du ligger i riskzonen för att utveckla diabetes typ 2.

Innan provtagningen av Insulin- och diabetestestet

Fasta

Du bör ha fastat i minst 4 timmar innan provtagningen för ett mer rättvist resultat. Det innebär att du ej äter eller dricker något innan provtagningen, eftersom glukosvärdet påverkas av födointag. Det går däremot bra att dricka vatten.

När får jag svar på Insulin- och diabetestestet?

Provsvaret för IGF-1 tar lite längre tid. Det kan ta upp till en vecka att analyseras av labbet. Övriga provsvar brukar analyseras inom 24 timmar. Läkarkommentaren kommer efter provsvaren. Både läkarkommentaren och provsvaren laddas upp i Smolabs digitala journal.