Hälsokontroll Bas

Hälsokontroll Bas är ett smidigt och enkelt sätt för dig att få en överblick av din hälsostatus. Testet lämpar sig för alla som vill veta hur man mår på insidan av kroppen. Paketet innehåller markörer för blodstatusen, levern, njurarna, blodsockret, och järndepån. Totalt 18 st olika analyser. Blodprovssvaren presenteras i journalen tillsammans med en kommentar från en läkare som har kollat på resultaten.

699kr

BESTÄLL

Följande tester ingår

blod

Blodstatus

Blodstatusen mäter dina blodvärden och kan visa om du lider av blodbrist. Tecken på blodbrist är bland annat trötthet, yrsel och andfåddhet. Blodbrist (anemi) kan orsakas av järnbrist, folatbrist och B12-brist.
blod

Blodstatus

Blodstatusen mäter dina blodvärden och kan visa om du lider av blodbrist. Tecken på blodbrist är bland annat trötthet, yrsel och andfåddhet. Blodbrist (anemi) kan orsakas av järnbrist, folatbrist och B12-brist.

Hjärta och kärl

Riskfaktorerna för hjärt- och kärlsjukdomar är bland annat hög ålder och höga kolesterolnivåer. För att upptäcka om du ligger i riskzonen för att utveckla en hjärt- och kärlsjukdom är det viktigt att hålla koll på blodfetterna över tid.

Hjärta och kärl

Riskfaktorerna för hjärt- och kärlsjukdomar är bland annat hög ålder och höga kolesterolnivåer. För att upptäcka om du ligger i riskzonen för att utveckla en hjärt- och kärlsjukdom är det viktigt att hålla koll på blodfetterna över tid.

Järn

Järn som är ett mineral är viktigt att hålla koll på för att se till att man får i sig tillräckligt via kosten. Järnbrist drabbar framförallt de som äter en ensidig kost, men kan även bero på underliggande sjukdomar. Järnbrist kan leda till blodbrist (anemi).

Järn

Järn som är ett mineral är viktigt att hålla koll på för att se till att man får i sig tillräckligt via kosten. Järnbrist drabbar framförallt de som äter en ensidig kost, men kan även bero på underliggande sjukdomar. Järnbrist kan leda till blodbrist (anemi).

Lever och njurar

Genom att testa lever- och njurvärdena kan man se hur ens inre organ mår. Alkoholkonsumtion, dålig kost och fysisk inaktivitet kan leda till skrumplever och fettlever.

Lever och njurar

Genom att testa lever- och njurvärdena kan man se hur ens inre organ mår. Alkoholkonsumtion, dålig kost och fysisk inaktivitet kan leda till skrumplever och fettlever.
blod

Övriga analyser

Glukos mäter blodsockret för att upptäcka eventuell diabetes.
blod

Övriga analyser

Glukos mäter blodsockret för att upptäcka eventuell diabetes.

Innan provtagningen för hälsokontrollen

Fasta

Du bör ha fastat i minst 10 timmar innan provtagningen för ett mer rättvist resultat. Det innebär att du ej äter eller dricker något innan provtagningen, eftersom HDL-kolesterol och triglyceridvärdet påverkas av födointag. Det går däremot bra att dricka vatten.

Tidsintervall

Vi rekommenderar att du tar blodproverna på morgonen mellan kl. 7-10 för mest tillförlitligt resultat, eftersom järnvärdet varierar under dygnet och kan ge missvisande resultat om det ej tas före kl. 10.