Graviditetstest

Graviditetstestet mäter den exakta halten av hormonet hCG i blodet. Det ger därmed ett mer precist svar än ett vanligt urinprov som endast ger en indikation på att det finns hCG i urinen.

295 kr

BESTÄLL

Följande tester ingår

Graviditet

HCG är ett hormon som bildas i trofoblastceller och som finns i moderkakan (placenta). HCG-värdena ökar snabbt i början av graviditeten och når en topp vid graviditetsvecka 10-12, där nivåerna sjunker något och hålls relativt konstanta efter graviditetsvecka 20.

Graviditet

HCG är ett hormon som bildas i trofoblastceller och som finns i moderkakan (placenta). HCG-värdena ökar snabbt i början av graviditeten och når en topp vid graviditetsvecka 10-12, där nivåerna sjunker något och hålls relativt konstanta efter graviditetsvecka 20.

Vem passar för Graviditetstestet?

Testet passar dig som önskar bekräfta en graviditet i ett tidigt skede, eller för dig som vill följa upp fosterutvecklingen under tid (fram till vecka 7).

Skillnad på graviditetstest via urin och blodprov

Både graviditetstest via urin och via blodprov mäter hormonet hCG. Skillnaden är att graviditetstest vid blodprov mäter hCG i blodet, och graviditetstest via urin mäter hCG i urinen.

Fördelar med graviditetstest via blodprov
  • Få ett exakt värde
  • Bekräfta en graviditet i ett tidigt skede
  • Provet analyseras av ett ackrediterat labb och tas av erfaren sköterska
Nackdelar med graviditetstest via urin
  • Kan ge falskt negativt svar
  • Du behöver vänta till din förväntade mens alternativt 3 veckor efter det senaste samlaget
  • Felfaktorer såsom för lite urin, att det inte var morgonurin, att man ej följt instruktionerna, att man läst av resultatet fel bidrar till falska svar.

Innan provtagningen av graviditetstestet

Medicin och kost

Tänk på att ett högt biotinintag innan provtagningen kan orsaka felaktiga provresultat. Vi rekommenderar att du avvaktar med provtagningen om det har gått mindre än 24 timmar efter senaste biotindosen. Rekommendationen gäller dig med biotinbehandling eller du som tar kosttillskott över 5 mg/dag.

 

Intervall mellan provtagningar

Om du är intresserad av att följa utvecklingen och ta fler prover rekommenderar vi att du tar proverna med minst 72 timmars mellanrum. Kortare intervall än så kan nämligen försvåra bedömningen av resultatet.

 

Mätmetoden skiljer sig på blodprov

Om du planerar att ta testet vid flera olika tillfällen rekommenderar vi att du går till samma provtagningsplats varje gång. Alternativt går till en provtagningsplats som drivs av samma labb (Unilabs eller Synlab Medilab) som utför testerna. Provtagningarna på Medicals kliniker analyseras av Synlab Medilab. Mätmetoden kan nämligen skilja sig mellan dessa olika labb.

När får jag svar på hälsokontrollen?

Provsvaret blir oftast färdiganalyserat inom 24 timmar. Läkarkommentaren kommer efter provsvaren. Både läkarkommentaren och provsvaren laddas upp i Smolabs digitala journal.

Vad visar resultatet?

Resultatet visar den exakta halten av hCG i blodet således kan testet visa vilken graviditetsvecka som man befinner sig i.