Cancer

CA-125 (ovarial)

Pris: 495 kr

CA-125 är en tumörmarkör där en förhöjd nivå i blodet kan tyda på ovarialcancer. Ovarialcancer är ett samlingsnamn för elakartade tumörer som utgår från äggstockarna eller dess närliggande strukturer.

 

  • OBS! En cancermarkör är aldrig en garanti för att upptäcka cancer utan skall ses som komplement till övriga undersökningar.

CA-19-9 (kolon-rektum)

Pris: 495 kr

En förhöjd nivå av CA-19-9 kan tyda på en tumör vid kolon-rektum och ventrikel.

 

  • OBS! En cancermarkör är aldrig en garanti för att upptäcka cancer utan skall ses som komplement till övriga undersökningar.

CEA (kolon)

Pris: 495 kr

CEA anses vara en bra markör för koloncancer (tjocktarmscancer). Alla cancerpatienter har dock inte ökat CEA, utan detta är individuellt.  För de patienter med förhöjning är CEA en bra markör för uppföljning av behandling.

 

  • OBS! En cancermarkör är aldrig en garanti för att upptäcka cancer utan skall ses som komplement till övriga undersökningar.

CA-15-3 (bröst)

Pris: 295kr

Cancerantigen 15-3 (CA 15-3) är ett protein som produceras av normala bröstceller. Hos många personer med en cancertumör i bröstet finns ofta en ökad produktion av CA 15-3.

 

  • OBS! En cancermarkör är aldrig en garanti för att upptäcka cancer utan skall ses som komplement till övriga undersökningar.

PSA (prostata)

Pris: 295 kr

Prostataspecifikt antigen (PSA) är ett protein som främst produceras av celler i prostatan, en liten körtel som omger urinröret hos män och producerar en vätska. Cancer och inflammation kan öka mängden PSA i blodet. Detta test mäter mängden PSA i blodet som kan indikera eventuell prostatacancer.

 

  • OBS! Vi tillhandahåller innan provtagning enligt riktlinjer från Socialstyrelsen en skrift om för- och nackdelar med att kontrollera sitt PSA.

PSA fritt/total/kvot

Pris: 445kr

Prostataspecifikt antigen (PSA) är ett protein som produceras främst av celler i prostata, en liten körtel som omger urinröret hos män och producerar en vätska. Detta test mäter mängden PSA i blodet.

 

Kvoten kan hjälpa till och ge en vägledning till om ett högt PSA-värde är orsakat av en cancer eller av en godartad prostataförstoring. Ju högre PSA-kvoten är desto högre är chansen att det är godartat och inte cancer.

 

  • OBS! Vi tillhandahåller innan provtagning enligt riktlinjer från Socialstyrelsen en skrift om för- och nackdelar med att kontrollera sitt PSA.

STHLM3 (prostata)

Pris: 2700 kr

STHLM3-testet, utvecklat av Karolinska Institutet, är bättre på att hitta farliga cancerformer än dagens diagnostik med PSA. Provet kombinerar 5 olika proteinmarkörer och baseras på över 100 genetiska markörer och kliniska data. Läs mer här.

 

  • OBS! Vi tillhandahåller innan provtagning enligt riktlinjer från Socialstyrelsen en skrift om för- och nackdelar med att kontrollera sitt PSA.

Hjärt- och kärlsjukdom

Apo A1

Pris: 195kr

Detta test görs för att bedöma den eventuella risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Apolipoprotein A1 (Apo A1) kan jämföras med det goda HDL-kolesterolet.

Apo B

Pris: 195kr

Apolipoprotein B (Apo B) kan jämföras med det onda LDL-kolesterolet. Detta test görs för att bedöma den eventuella risken för hjärt- och kärlsjukdomar.

ApoB/ApoA1 kvot

Pris: 395kr

Apolipoprotein A1 och B (Apo A1 och B) kan jämföras med det goda HDL-kolesterolet respektive det onda LDL-kolesterolet. Kvoten visar fördelningen mellan blodfetterna och kan förutsäga risken för hjärtinfarkt oavsett kolesterol- och triglyceridnivå.

 

  • OBS! För att mäta Apo-kvoten måste även Apo A1 och Apo B tas.

Lipoprotein(a)

Pris: 295kr

CK

Pris: 295kr

Kreatinkinas (CK)

Lever och njurar

Kalium

Pris: 195kr

Natrium

Pris: 195kr

Alkalisk fosfatas (ALP)

Pris: 195kr

Bilirubin

Pris: 195kr

Gamma-glutamyltransferas (GT)

Pris: 195kr

Albumin

Pris: 295kr

ASAT

Pris: 195kr

Cystatin C

Pris: 295kr

eGFR (glomerulär filtrationshastigheten) som är en beräkning av njurfunktionen erhålls oftast vid beställning av Cystatin C eller Kreatinin.

Kreatinin

Pris: 295kr

eGFR (glomerulär filtrationshastigheten) som är en beräkning av njurfunktionen erhålls oftast vid beställning av Cystatin C eller Kreatinin.

eGFR

Pris: 295kr

Kreatinin

Pris: 295kr

ALAT

Pris: 195kr

Hormoner

Progesteron

Pris: 295kr

Progesteron är ett endogent steroid- och progestogen könshormon som är involverat i menstruationscykeln, graviditeten och embryogenesen hos människor. Det hör till en grupp steroidhormoner som kallas progestogener, och är den största progestogenen i kroppen. Progesteron har en rad viktiga funktioner i kroppen. Det är också en viktig metabolisk mellanprodukt vid produktion av andra endogena steroider, inklusive könshormoner och kortikosteroider, och spelar en viktig roll i hjärnfunktionen som neurosteroid.

Östrogen

Pris: 295kr

Östrogen (Östradiol) är ett steroidhormon och är det främsta kvinnliga könshormonet. Det är inblandat i reglering av östrogen och kvinnliga menstruella reproduktionscykler. Östrogen är ansvarig för utvecklingen av kvinnliga sekundära sexuella egenskaper som bröst, utbredning av höfterna och ett feminint mönster av fettfördelning hos kvinnor och är viktigt för utveckling och underhåll av kvinnliga reproduktionsvävnader såsom bröstkörtlar, livmoder, och vagina under pubertet, vuxen ålder och graviditet.  De har också viktiga effekter i många andra vävnader, inklusive ben, fett, hud, lever och hjärnan.

hCG (graviditet)

Pris: 225kr

För dig som vill ha ett mer tillförlitligt graviditetstest via blodprov. Testet mäter den exakta mängden hCG i blodet för att bekräfta en graviditet i ett tidigt skede eller följa fosterutvecklingen fram till vecka 7.

Testosteron

Pris: 330kr

Testosteron är ett så kallat manligt könshormon, men finns även hos kvinnor i låg halt. Hormonets funktion är att utveckla mannens yttre och inre könsorgan. Det reglerar också muskelmassa och sexlusten hos män.

Kan med fördel kombineras med: Blodstatus, SHBG, LH och PSA/STHLM-3.

Vitaminer och mineraler

Vitamin D-25-OH

Pris: 495kr

D-vitamin är en grupp av fettlösliga steroider som är nödvändiga för att bibehålla normala nivåer av kalcium, magnesium och fosfat. Vitaminet är en av de viktigaste steroiderna för människor och förekommer i två fysiologiska former: vitamin D3 (kolekalciferol) och vitamin D2 (ergokalciferol), varav vitamin D3 är den mest biologiskt aktiva.

D-vitaminens huvudsakliga naturliga källa är omvandlingen av kolekalciferol i levern genom en kaskadreaktion som är beroende av solens UVB-strålar.

Om du skulle vilja ta reda på om ditt värde ligger inom referensintervallet för vitaminet kan du ta detta testet.

Vitamin B12 (kobalamin)

Pris: 345kr

Vitamin B12, även kallad kobalamin, är viktigt för nervsystemets funktion och bildandet av blodkroppar. Det är ett vattenlöslig vitamin som ingår i människokroppens cellmetabolism och DNA-syntesen. Brist kan därför uttrycka sig på samtliga organ i kroppen och leda till trötthet, sämre reflexer, och i värsta fall även megaloblastisk anemi (makrotär blodbrist).

Kroppen kan själv inte producera vitaminet, utan måste få i sig det via kosten. Vissa bakterier i tjocktarmen kan förvisso syntetisera B12, dock sker näringsupptaget endast i tunntarmen vilket innebär att animaliska livsmedel som kött, ägg och mjölk är den enda naturliga kostkällan för vitaminet. Vegetarianer bör således vara uppmärksam på intaget av vitamin B12 genom att komplettera med tillskott, alternativt inkludera berikade produkter i kosten.

 

Detta testet passar dig som vill du vill undersöka om du har en tillräcklig nivå av vitaminet, eller för att se vilken effekt kosten har på dina värden.

Zink

Pris: 295kr

Zink är en mineral som ingår i kroppens hundratals enzymer. Mineralen är viktig för immunsystemet, där kan brist leda till försämrat immunförsvar. Andra förekommande bristsymtom är hudproblem och försämrat smaksinne.

Zink finns framförallt i kött, men även i fullkorn och vissa nötter och frön. Värt att nämna är att många växter även innehåller fytater som har en hämmande verkan på zinkupptaget.

 

För att få reda på om kosten ger någon effekt på din zinknivå eller om du känner symtom och misstänker zinkbrist kan du ta detta testet.

Magnesium

Pris: 195kr

Magnesium är en mineral där den fysiologiska funktionen är en del av proteinproduktionen, kalciumomsättningen, och nervsystemet. Muskelkramp, sömnsvårigheter, högt blodtryck, sötsug eller ångest kan tyda på magnesiumbrist. Mineralen finns framförallt i baljväxter, men även i fullkornsprodukter och kött.

 

Detta test passar dig som vill ta reda på om du lider av brist eller vill undersöka om dina värden har ökat efter en kostomläggning.

Homocystein

Pris: 295kr

Homocystein kan visa om du har en B-vitaminbrist orsakad av för låga nivåer av vitamin B12 (kobalamin), B6 (pyridoxin) eller B9 (folat), då homocysteinnivåerna ökar vid en eventuell brist. Homocystein kan även testas för att avgöra om du har ökad risk för hjärtinfarkt, stroke eller för att diagnostisera en sällsynt ärftlig sjukdom.

Järn

Pris: 295kr

Järn är en mineral som är central i flera biologiska områden: syretransport, andningskedjan, DNA-syntes, kofaktorer, och enzymer. I princip alla kroppens celler behöver järn.

Det är främst 2 komponenter som styr järnbalansen i kroppen: ferritin, och transferrinreceptorn. Ferritinet är ett intracellulärt protein som kan lagra järnöverskott, medan transferrin är ett transportprotein som kan binda och frigöra järn intracellulärt.

Järnbrist är den vanligaste mineralbristen vilket kan undvikas genom att se till att behovet tillgodoses.

Ferritin

Pris: 195kr

Ferritin är ett mått på kroppens järndepå som kan mätas i blodet. Det beror på att ferritin läcker ut i små mängder till blodet och kan därmed ge en hint av kroppens järndepå. Ferritinet har dock ingen funktion i blodet.

Transferrin (TIBC)

Pris: 295kr

Transferrin (järnmättnad) är ett transportprotein som kan binda och frigöra järn intracellulärt.

Transferrin är ett mått som ofta används vid utredning av järnstatus. Måttet räknas fram ur värdena för järn och transferrin, TIBC (Total iron-binding capacity).

Kalcium

Pris: 245kr

Kalcium är en livsnödvändig mineral som ingår i skelett, tänder och nervfunktion. Det hjälper även till vid blodkoagulering. Den största delen av kalcium i kroppen lagras i tänderna och skelettet.

 

Testet visar kalciumnivån i blodet, som normalt är strikt reglerat. Avvikelser innebär att kalciumnivåerna är antingen för låga eller för höga. Symtom för en låg kalciumnivå kan vara stickningar i fingrarna, muskelspasmer och ryckningar. Höga kalciumvärden kan bero på aptit- och energilöshet, illamående eller förstoppning.

 

Detta blodprov hjälper till diagnostisera sjukdomar som påverkar ben, hjärta, nerver, njurar och andra organ.

Ämnesomsättning / Sköldkörtel

TSH

Pris: 245kr

Detta test är ett blodprov som mäter sköldkörtelhormonet, TSH, i blodet. Sköldkörteln är en liten, fjärilsformad körtel nära halsen som producerar hormoner som reglerar hur kroppen använder energi. Det spelar också en viktig roll för att reglera kroppsvikten, kroppstemperaturen, muskelstyrkan och till och med humöret. När sköldkörtelnivåer i kroppen är låga, producerar hypofysen mer TSH. När sköldkörtelnivåerna är höga producerar hypofysen mindre TSH. TSH-nivåer som är för höga eller för låga kan indikera att din sköldkörtel fungerar inte korrekt.

T3

Pris: 245kr

Ett T3-test görs normalt om man misstänker ett problem med sin sköldkörtel. Symtom kan vara svaghet och trötthet, sömnsvårigheter,
ökad känslighet mot värme eller kyla, viktförändring, torra, irriterade, puffiga eller utbuktande ögon, håravfall, handskakningar samt ökad hjärtrytm.

T4

Pris: 245kr

Detta test utförs vid misstanke om ett fel på sköldkörteln. Symtom på detta kan vara ögonproblem som torrhet, håravfall, handskakningar, samt förändringar i hjärtfrekvensen och blodtrycket.

TPOak

Pris: 395kr

Immunförsvar

Sänkan

Pris: 245kr

Testet mäter inflammationsgraden via blodet.

CRP (snabbsänka)

Pris: 245kr

Testet mäter inflammationsgraden via blodet.

Lymfocyter

Pris: 245kr

Övriga prover

Blodstatus (Hb, MCV, MCH, MCHC, EVF, LPK, EVF, TPK)

Pris: 150kr

Innehåller Hb, MCV, MCH, MCHC, EVF, LPK, EVF, och TPK. Ger dig en bild över din blodstatus.

HIV

Pris: 295kr

HIV är ett virus som kan överföras mellan människor och eventuellt utvecklas till AIDS om immunförsvaret blir tillräckligt försvagat av HIV-infektionen. Du får en HIV-infektion om du blir smittad av viruset.

Behandling mot HIV i ett tidigt skede kan idag förhindra skador på immunförsvaret och att patienten ej drabbas av komplikationer eller en förkortad livslängd.

Testet kan visa om man har en HIV-infektion.