Folattest

Folat (vitamin B9) är ett naturligt förekommande B-vitamin som behövs för såväl nybildningen av röda blodkroppar som celler. B-vitaminet finns även i en annan form som kallas för folsyra, vilket är ett kemiskt framställt preparat. Likt B12- och järnbrist kan folatbrist leda till anemi. Testa dig för att se om du får i dig tillräckligt.

260 kr

BESTÄLL

Följande tester ingår

Folat

Folatbrist ger symtom såsom trötthet, yrsel, och hjärtklappning. Vid en graviditet ökar folatbehovet på grund av den ökade cellbildningen. Därför är det särskilt viktigt att gravida kvinnor får i sig tillräckligt med folat för att tillfredsställa behovet och främja en hälsosam fosterutveckling.

Folat

Folatbrist ger symtom såsom trötthet, yrsel, och hjärtklappning. Vid en graviditet ökar folatbehovet på grund av den ökade cellbildningen. Därför är det särskilt viktigt att gravida kvinnor får i sig tillräckligt med folat för att tillfredsställa behovet och främja en hälsosam fosterutveckling.

Vem passar för Folattestet?

Folattestet passar dig som upplever symtom på eller misstänker folatbrist och vill utreda det med hjälp av blodprov.

När får jag svar på Folattestet?

Provsvaret blir oftast färdiganalyserat inom 48 timmar. Läkarkommentaren kommer efter provsvaren. Både läkarkommentaren och provsvaren laddas upp i Smolabs digitala journal.