Cancergentester

Endast 3% identifierade riskbärare

  • Icke-identifierad
  • Identifierad

GeneMate® är ett test för ärftlig cancerrisk som möjliggör prevention eller tidig upptäckt av ärftlig cancer. 5-10% av all cancer är ärftligt orsakad – dock är 97% av riskbärare oidentifierade. Genom kombination av ett gentest och granskning av cancer i släkten erbjuder GeneMate® en omfattande bedömning av din ärftliga cancerrisk via ett enkelt salivprov. Välj bland 6 olika riktade tester som undersöker din ärftliga risk för en eller några utvalda cancerformer – eller välj GeneMate® 41-genstestet för att undersöka din risk för samtliga ärftliga cancerformer. Testet är utvecklat och utförs av iCellate Medical AB.

GeneMate® Tarm

Pris: 2795kr

För dig som undrar över din ärftliga tarmcancerrisk eller Lynch syndrom. Sannolikheten ökar vid en familjehistoria av tarm-, livmoderkropps-, äggstocks-, tunntarms-, magsäcks- eller urinvägscancer.

GeneMate®

Pris: 4795kr

För dig som undrar över din ärftliga cancerrisk. Innehåller test för alla 41 gener och innefattar ärftlig risk för bröst-, tjock- och ändtarms-, livmoder-, äggstocks-, bukspottkörtel-, mag-, prostata-, hjärn- och sköldkörtelcancer, samt melanom, cancer i urinvägarna, retinoblastom, paragangliom och feokromocytom.

GeneMate® Prostata

Pris: 2695kr

För dig som undrar över din ärftliga prostatacancerrisk. Sannolikheten ökar vid en familjehistoria av bröst,- äggstocks-, prostata- och/eller bukspottkörtelcancer.

GeneMate® Prostata & Tarm

Pris: 3295kr

För dig som undrar över både din ärftliga tarm- och prostatacancerrisk.

GeneMate® Bröst

Pris: 2695kr

För dig som undrar över din ärftliga bröstcancerrisk. Sannolikheten ökar vid en familjehistoria av bröst-, äggstocks-, prostata- och/eller bukspottkörtelcancer.

GeneMate® Bröst+

Pris: 3295kr

För dig som vill ha en komplett bild över din ärftliga bröstcancerrisk, inkluderar 4 genvarianter som är lite mindre vanliga.

GeneMate® Bröst, Gyn & Tarm

Pris: 4095kr

För dig som undrar över din ärftliga bröst-, gyn-, och tarmcancerrisk. I ärftlig gyncancer inkluderas äggstocks- och livmodercancer.

Hur går det till?

1. Beställ ditt test via Smolab. Testet kan skickas i hela Sverige.
2. Håll utkik efter ett e-post från iCellate för att slutföra registrering av din beställning.
3. Inom 1-2 arbetsdagar får du ditt provtagningskit i brevlådan.
4. Samla in ditt salivprov och aktivera ditt kit via iCellate.
5. Skicka tillbaka provet i samma förpackning den kom i.
6. Inom 4–6 veckor kan du ta del av ditt provsvar via iCellates säkra kundportal.
7. Boka konsultation med en av iCellates genetiska vägledare utan extra kostnad. Vid förhöjd risk remitterar vi dig vidare in i vården.

Vem skall testa sig?

GeneMate® är avsedd för dig som är 18 år eller äldre och som vill veta om du har en ärftligt ökad risk för cancer. Sannolikheten för ärftlig cancer ökar vid någon av de följande situationerna:

1. Om du själv eller en nära släkting 1 har haft cancer i ung ålder, exempelvis bröstcancer under 40 års ålder. Vad som är ung ålder varierar beroende på cancerformen.
2. Om du själv eller en nära släkting har haft flera cancerformer.
3. Om du själv eller en nära släkting har haft en ovanlig cancerform.
4. Om flera släktingar har haft samma eller relaterade cancerformer. Relaterade cancerformer kan exempelvis vara om det finns fall av både tjock- och ändtarmscancer och livmodercancer i en släkt.

När får jag svar?

Ta del av ditt provsvar via iCellates säkra kundportal inom 4-6 veckor från att ditt prov mottogs av iCellate.

Vad händer vid ett positivt svar?

Vid ärftlig förhöjd risk uppmanar vi dig att boka genetisk vägledning med en av iCellates genetiska vägledare. Vid ditt samtycke remitteras du vidare in i vården för att ta del av förebyggande åtgärder eller tidig upptäckt för en bättre prognos.

Frågor?

Kontakta iCellate på support@icellate.se.

För frågor gällande din beställning kontakta info@smolab.se

Ingående gener

Se vilka specifika gener som ingår i respektive paket.

GeneMate®

APC, ATM, BAP1, BMPR1A, BRCA1, BRCA2, BRIP1, CDH1

CDKN2A, CHEK2, DICER1, EPCAM, MAX, MEN1, MLH1, MSH2

MSH6, MUTYH, NF1, NF2, PALB2, PMS2, PTEN, RAD51C

RAD51D, RB1, RET, SDHA, SDHAF2, SDHB, SDHC, SDHD

SMAD4, SMARCB1, STK11, TMEM127, TP53, TSC1, TSC2, VHL, WT1

GeneMate® Prostata och Tarm

APC, EPCAM, MLH1, MSH2, MSH6, PMS2, MUTYH, BRCA1, BRCA2

GeneMate® Bröst, Gyn och Tarm

ATM, CHEK, TP53, PALB2, BRCA1, BRCA2, APC, EPCAM, MLH1,
MSH2, MSH6, PMS2, MUTYH, BRIP1, RAD51C, RAD51D

GeneMate® Bröst+

ATM, CHEK, TP53, PALB2, BRCA1, BRCA2, PTEN, NF1, STK11, CDH1

GeneMate® Bröst

ATM, CHEK, TP53, PALB2, BRCA1, BRCA2

GeneMate® Prostata

ATM, CHEK, TP53, PALB2, BRCA1, BRCA2

GeneMate® Tarm

APC, EPCAM, MLH1, MSH2, MSH6, PMS2, MUTYH