CA-125

CA-125, cancerassocierat antigen 125, är en relativt känslig cancermarkör som kan påvisa ovarialcancer. Ca-125 är ett glykoprotein som produceras av kroppens endotelceller. Evidensen är stark för att användas för diagnostik av misstänkta ovarialcancersymtom. CA-125 är oftast förhöjt vid epitelial ovarialcancer. Testet kan användas för utredning av äggstockscystor, endometrios och uppföljning av äggstockscancer.

495 kr

BESTÄLL

Följande tester ingår

blod

Cancer

Cancerassocierat antigen 125 (CA-125) är en vanlig metod för att undersöka eller följa upp ovarial- och uteruscancer via blodprov.
blod

Cancer

Cancerassocierat antigen 125 (CA-125) är en vanlig metod för att undersöka eller följa upp ovarial- och uteruscancer via blodprov.

Hur säker är cancermarkören CA-125?

Nivån av cancermarkören CA-125 är förhöjd hos 50-90 % av patienter med icke-mucinös ovarialcancer.

En cancermarkör är aldrig en garanti för att upptäcka cancer utan skall ses som komplement till övriga undersökningar.

Undersökning av äggstockscancer bör utöver blodprov med CA-125 kompletteras med en ultraljudsundersökning.

Innan provtagningen för CA-125

Medicin och kost

Om du behandlas med biotin eller tar kosttillskott bör du se till att provet inte tas tidigare än 8h efter senaste biotindosen. Detta gäller dig som behandlas med biotindoser som är över 5 mg/dag.

Höga blodfetter

Kraftig lipemi (höga blodfettsvärden) kan resultera i felaktiga analysresultat.

När får jag svar på hälsokontrollen?

Provsvaret blir oftast färdiganalyserat inom 48 timmar. Läkarkommentaren kommer efter provsvaren. Både läkarkommentaren och provsvaren laddas upp i Smolabs digitala journal.