Blodstatustest

Blodets funktioner är att bland annat att transportera syre till samtliga celler i kroppen. Blodet består av röda blodkroppar, blodplättar och vita blodkroppar som analyseras i blodstatusen. Totalt 8 markörer.

295 kr

BESTÄLL

Följande tester ingår

blod

Blodstatus

Blodstatusen mäter dina blodvärden och kan visa om du lider av blodbrist. Tecken på blodbrist är bland annat trötthet, yrsel och andfåddhet. Blodbrist (anemi) kan orsakas av järnbrist, folatbrist och B12-brist.
blod

Blodstatus

Blodstatusen mäter dina blodvärden och kan visa om du lider av blodbrist. Tecken på blodbrist är bland annat trötthet, yrsel och andfåddhet. Blodbrist (anemi) kan orsakas av järnbrist, folatbrist och B12-brist.

Vem passar för Blodstatustestet?

Blodstatustestet passar dig som vill få en bild av dina blodvärden och se hur de kan ha påverkat ditt välmående. För dig som har konstaterad järnbrist kan det vara intressant att se till att blodvärdena inte har påverkats.

Vad innebär blodbrist?

Blodbrist innebär att du har för lite blod, alltså för få röda blodkroppar i blodet. Blodbrist kallas även för anemi. De röda blodkropparna innehåller proteinet Hemoglobin (Hb), som står för transporten av syre till cellerna i kroppen.

När får jag svar på Blodstatustestet?

Provsvaret blir oftast färdiganalyserat inom 24 timmar. Läkarkommentaren kommer efter provsvaren. Både läkarkommentaren och provsvaren laddas upp i Smolabs digitala journal.