Våra blodprovspaket

Färdigkomponerade paket med flera blodanalyser som är framtagna och anpassade för olika behov.

Hälsokontroll

Hälsokontroll Stor Kvinna/Man

Pris: 1995 kr

Hälsokontroll Stor innehåller 48 markörer som ger dig en god blick över din hälsa. 47 markörer är generella och 1 markör är specifika för just kvinnans respektive mannens hälsa. Ett större blodprovspaket för dig som önskar mer detaljerad information om hur du mår.

Hälsokontroll Kvinna/Man

Pris: 1395 kr

Hälsokontroll innehåller 35 markörer som ger dig en god blick över din hälsa. 33 markörer är generella och 2 markörer är specifika för just kvinnans respektive mannens hälsa.

Hälsokontroll Bas

Pris: 699kr

Hälsokontroll Bas innehåller 18 markörer som analyserar blodet, levern, njurarna, blodsockret, blodfetterna, och järn i blodet.

Hormoner

Sköldkörteltest

Pris: 440kr

Sköldkörteltestet innehåller 3 markörer (TSH, T3 och T4) för sköldkörteln och ger en god bild av sköldkörtelns funktion. Testa om du har brist på sköldkörtelhormoner.

Östrogen- och progesterontest

Pris: 450kr

Östrogen och progesteron ingår i ett paket tillsammans och är två kvinnliga hormoner som reglerar kvinnans menstruationscykel och fertilitet.

Hjärta och kärl

Hjärt- och kärltest

Pris: 495kr

Hjärt- och kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken i Sverige. Sjukdomen är livsstilsrelaterad och orsakas av fysisk inaktivitet, dålig sömn, rökning samt ohälsosamma kostvanor. Testet kan visa om du ligger i riskgruppen för att utveckla hjärt- och kärlsjukdomar.

Insulin- och blodsockertest

Pris: 595kr

Testet mäter hur väl din insulinproduktion fungerar samt ditt blodsockervärde och långtidsblodsocker. Testet innehåller IGF-1, C-peptid, Glukos och HbA1c.

Blodsockertest

Pris: 395kr

Testet mäter ditt blodsockervärde, samt långtidsblodsocker och kan visa om du ligger i riskgruppen för att utveckla diabetes typ 2. Diabetes typ 2 är en livsstilsrelaterad sjukdom.

Lever och njurar

Levertest

Pris: 295kr

Testet är för dig som vill få reda på hur din lever mår, och hur den kan ha påverkats av dina livsstilsvanor som kost, läkemedelsanvändning, alkoholkonsumtion och rökning.

 

Kan med fördel kombineras med övriga enskilda levertester.

Njurtest

Pris: 345kr

Njurarna renar kroppen från slaggprodukter och främmande ämnen samt ingår i hormonbildning, blodtrycksreglering, aktivering av D-vitamin och stimulation av erytrocytbildning. Ta reda på dina njurars funktion med detta testet.

Vitaminer och mineraler

Vitamin- och mineraltestet

Pris: 890kr

Vitamin- och mineraltestet är ett näringspaketet med markörer för flera olika vitaminer och mineraler som passar dig som vill utesluta näringsbrist. Testet innehåller markör för magnesium, folat, järn, järndepå (ferritin) D-vitamin, B12, folat, zink, homocystein samt blodstatus.

Vegetarian- och vegantest

Pris: 1195kr

Testet är för dig som vill se att du får i dig samtliga näringsämnen via kosten och är särskilt anpassat för dig som äter en vegetarisk eller vegansk kost.

 

Kombineras med fördel med Transferrinmättnad, Transferrin, PTH och Albumin.

Järnbristtest XL

Pris: 595kr

Järnbristtest XL mäter transferrin och transferrinmättnaden utöver järn, ferritin och blodstatus för att ge en bättre bild av järnstatusen.

Järnbristtest

Pris: 395kr

Järnbristtest som undersöker om du har för lite järn i kroppen. Detta kan i sin tur leda till blodbrist (anemi), så kallad järnbristanemi.

 

Kombineras med fördel med Transferrin, Transferrinmättnad (Järnmättnad) och B12.

Cancer

Cancergentester (bröst, tarm, prostata, gyn m.m)

Pris: från 2695 kr

GeneMate® är ett test för ärftlig cancerrisk som möjliggör prevention eller tidig upptäckt av ärftlig cancer. 5-10% av all cancer är ärftligt orsakad – dock är 97% av riskbärare oidentifierade. Genom kombination av ett gentest och granskning av cancer i släkten erbjuder GeneMate® en omfattande bedömning av din ärftliga cancerrisk via ett enkelt salivprov. Välj bland 6 olika riktade tester som undersöker din ärftliga risk för en eller några utvalda cancerformer – eller välj GeneMate® 41-genstestet för att undersöka din risk för samtliga ärftliga cancerformer. Läs mer och beställ testerna via Smolab.

Blod och immunförsvar

Blod- och immunförsvarstest

Pris: 395kr

Testet mäter blodstatusen samt olika B-celler (leukocyter, neutrofila granulocyter, lymfocyter, monocyter, eosinofila granulocyter och basofila granulocyter) som ingår i immunförsvaret.

 

Detta paketet passar dig som vill få en bild av dina blodvärden och din kropps immunförsvar.

Blodstatus

Pris: 295kr

Innehåller Hb, MCV, MCH, MCHC, EVF, LPK, EVF, och TPK som ger dig en bild över samtliga blodkroppar: röda blodkroppar (erytrocyter), blodplättar (trombocyter), vita blodkroppar (leukocyter) samt blodvärde.

 

Det analyserar även hematokriten, erytrocytvolymfraktionen, medelcellvolymen, hemoglobinmassan och hemoglobinmassakoncentrationen.

 

OBS. Ingår i Blod- och immunförsvarstestet.

B-celler

Pris: 295kr

Lymfocyter är en sorts vita blodkroppar som ingår i immunförsvaret. Det finns två typer av lymfocyter: T- och B-lymfocyter, varav den förstnämnda är vanligast.

 

T-lymfocyter omvandlas till mördarceller vid kontakt med främmande mikroorganismer som är en fara för kroppens hälsa. En del T-lymfocyter blir kvar som T-minnesceller och kommer ihåg det ämne som utlöste kroppens immunförsvarsreaktion.

 

B-lymfocyterna omvandlas istället till plasmaceller som bildar antikroppar som bekämpar främmande antigener.

 

OBS. Ingår i Blod- och immunförsvarstestet.

Allergi

Matallergitest

Pris: 1495kr

Allergitest mot jordnötter, komjölk, äggvita, sojaböna och vete.

OBS. Komjölksallergi är inte detsamma som laktosintolerans. Veteallergi är inte samma som glutenintolerans.

 

Kan med fördel kombineras med glutenallergitest och laktosintoleranstest under Enskilda blodprov.

Pollenallergitest

Pris: 995kr

Testet mäter antikroppar mot de vanligaste gräs- och trädsorterna i Sverige: vårbodd, engelskt rajgräs, timotej, råg och luddtåtel samt gråal, björk, hassel, vide, sälg, och ek.

Våra enskilda blodprover

Enskilda analyser för dig som vill undersöka några enstaka tester, eller komplettera hälsokontrollen med ett specifikt prov.

Cancer

PSA (prostatacancer)

Pris: 295 kr

Prostataspecifikt antigen (PSA) är ett protein som främst produceras av celler i prostatan, en liten körtel som omger urinröret hos män och producerar en vätska. Cancer och inflammation kan öka mängden PSA i blodet. Detta test mäter mängden PSA i blodet som kan indikera eventuell prostatacancer.

 

  • OBS! Vi tillhandahåller innan provtagning enligt riktlinjer från Socialstyrelsen en skrift om för- och nackdelar med att kontrollera sitt PSA.

PSA fritt/total/kvot (prostatacancer)

Pris: 445kr

Prostataspecifikt antigen (PSA) är ett protein som produceras främst av celler i prostata, en liten körtel som omger urinröret hos män och producerar en vätska. Detta test mäter mängden PSA i blodet.

 

Kvoten kan hjälpa till och ge en vägledning till om ett högt PSA-värde är orsakat av en cancer eller av en godartad prostataförstoring. Ju högre PSA-kvoten är desto högre är chansen att det är godartat och inte cancer.

 

  • OBS! Vi tillhandahåller innan provtagning enligt riktlinjer från Socialstyrelsen en skrift om för- och nackdelar med att kontrollera sitt PSA.

STHLM3 (prostatacancer)

Pris: 2990 kr

STHLM3-testet, utvecklat av Karolinska Institutet, är bättre på att hitta farliga cancerformer än dagens diagnostik med PSA. Provet kombinerar 5 olika proteinmarkörer och baseras på över 100 genetiska markörer och kliniska data. Läs mer här.

 

  • OBS! Vi tillhandahåller innan provtagning enligt riktlinjer från Socialstyrelsen en skrift om för- och nackdelar med att kontrollera sitt PSA.

Ämnesomsättning / sköldkörtel

TSH

Pris: 245kr

Detta test är ett blodprov som mäter sköldkörtelhormonet, TSH, i blodet. Sköldkörteln är en liten, fjärilsformad körtel nära halsen som producerar hormoner som reglerar hur kroppen använder energi. Det spelar också en viktig roll för att reglera kroppsvikten, kroppstemperaturen, muskelstyrkan och till och med humöret. När sköldkörtelnivåer i kroppen är låga, producerar hypofysen mer TSH. När sköldkörtelnivåerna är höga producerar hypofysen mindre TSH. TSH-nivåer som är för höga eller för låga kan indikera att din sköldkörtel fungerar inte korrekt.

T3

Pris: 245kr

Ett T3-test görs normalt om man misstänker ett problem med sin sköldkörtel. Symtom kan vara svaghet och trötthet, sömnsvårigheter,
ökad känslighet mot värme eller kyla, viktförändring, torra, irriterade, puffiga eller utbuktande ögon, håravfall, handskakningar samt ökad hjärtrytm.

T4

Pris: 245kr

Detta test utförs vid misstanke om ett fel på sköldkörteln. Symtom på detta kan vara ögonproblem som torrhet, håravfall, handskakningar, samt förändringar i hjärtfrekvensen och blodtrycket.

TPO-ak

Pris: 445kr

TPO-ak står för antityreoperoxidasantikroppar, som är antikroppar mot tyreoidean (sköldkörteln). Det är en markör för autoimmunitet som finns hos ungefär 90% av alla som har hypotyreos. Viktigt att nämna är att den ej orsakar sjukdomen. Ungefär 10-15% av den friska kvinnliga befolkningen har markören utan att ha hypotyreos.

 

TPO-ak kan påvisa en uttalad hypotyreos, men även en lätt och “subklinisk”.

Immunförsvar

CRP (snabbsänka)

Pris: 245kr

CRP – C-reaktivt protein, även kallat snabbsänkan mäter inflammationsgraden via blodet genom ett litet stick i fingret.

 

CRP-nivån reagerar snabbt på inflammation eller infektion och går sedan ned snabbt vid normaliserat tillstånd, vilket gör att inflammationsprocessen i kroppen kan följas enkelt för att avgöra om en behandlingsinsats är effektiv.

CRP (högkänslig)

Pris: 345kr

CRP (högkänslig) mäter låggradig inflammation och används oftast som en markör för risken för hjärt- och kärlsjukdomar såsom hjärtinfarkt och stroke.

HIV

Pris: 295kr

HIV är ett virus som kan överföras mellan människor och eventuellt utvecklas till AIDS om immunförsvaret blir tillräckligt försvagat av HIV-infektionen. Du får en HIV-infektion om du blir smittad av viruset.

 

Behandling mot HIV i ett tidigt skede kan idag förhindra skador på immunförsvaret och att patienten ej drabbas av komplikationer eller en förkortad livslängd.

 

Testet kan visa om man har en HIV-infektion.

Vitaminer/mineraler

Vitamin D-25-OH

Pris: 450kr

D-vitamin är en av de viktigaste steroiderna för människor och förekommer i två fysiologiska former: vitamin D3 (kolekalciferol) och vitamin D2 (ergokalciferol), varav vitamin D3 är den mest biologiskt aktiva. Vår främsta källa till D-vitamin är solens strålar.

 

Om du skulle vilja ta reda på om ditt värde ligger inom referensintervallet för vitaminet kan du ta detta testet.

Vitamin B12 (kobalamin)

Pris: 350kr

Vitamin B12, även kallad kobalamin, är viktigt för nervsystemets funktion och bildandet av blodkroppar. Brist på vitamin B12 kan leda till anemi (blodbrist).

Detta testet passar dig som vill du vill undersöka om du har en tillräcklig nivå av vitaminet. Rekommenderas för dig som äter en växtbaserad kost.

Folat

Pris: 350kr

Folat, finns också i form av folsyra, behövs för nybildningen av röda blodkroppar och celler. Folatbrist kan leda till anemi (blodbrist).

Kombineras med fördel med Järn, Ferritin, Blodstatus och B12.

Zink

Pris: 290kr

Zink är en mineral som ingår i kroppens hundratals enzymer. Mineralen är viktig för immunsystemet, där kan brist leda till försämrat immunförsvar. Andra förekommande bristsymtom är hudproblem och försämrat smaksinne.

Zink finns framförallt i kött, men även i fullkorn och vissa nötter och frön. Värt att nämna är att många växter även innehåller fytater som har en hämmande verkan på zinkupptaget.

 

För att få reda på om kosten ger någon effekt på din zinknivå eller om du känner symtom och misstänker zinkbrist kan du ta detta testet.

Magnesium

Pris: 195kr

Magnesium är en mineral där den fysiologiska funktionen är en del av proteinproduktionen, kalciumomsättningen, och nervsystemet. Muskelkramp, sömnsvårigheter, högt blodtryck, sötsug eller ångest kan tyda på magnesiumbrist. Mineralen finns framförallt i baljväxter, men även i fullkornsprodukter och kött.

 

Detta test passar dig som vill ta reda på om du lider av brist eller vill undersöka om dina värden har ökat efter en kostomläggning.

Homocystein

Pris: 295kr

Homocystein kan visa om du har en B-vitaminbrist orsakad av för låga nivåer av vitamin B12 (kobalamin), B6 (pyridoxin) eller B9 (folat), då homocysteinnivåerna ökar vid en eventuell brist. Homocystein kan även testas för att avgöra om du har ökad risk för hjärtinfarkt, stroke eller för att diagnostisera en sällsynt ärftlig sjukdom.

Järn

Pris: 295kr

Järn är en mineral som är central i flera biologiska områden: syretransport, andningskedjan, DNA-syntes, kofaktorer, och enzymer. I princip alla kroppens celler behöver järn.

Det är främst 2 komponenter som styr järnbalansen i kroppen: ferritin, och transferrinreceptorn. Ferritinet är ett intracellulärt protein som kan lagra järnöverskott, medan transferrin är ett transportprotein som kan binda och frigöra järn intracellulärt.

Järnbrist är den vanligaste mineralbristen vilket kan undvikas genom att se till att behovet tillgodoses.

Ferritin

Pris: 290kr

Ferritin är ett mått på kroppens järndepå som kan mätas i blodet. Det beror på att ferritin läcker ut i små mängder till blodet och kan därmed ge en hint av kroppens järndepå. Ferritinet har dock ingen funktion i blodet.

Transferrin

Pris: 245kr

Transferrin är ett transportprotein som kan binda och frigöra järn intracellulärt.

Transferrin är ett mått som ofta används vid utredning av järnstatus. Transferrin är en av värdena som räknas fram ur transferrinmättnaden.

Transferrinmättnad (Järnmättnad)

Pris: 195kr

Transferrinmättnad används framförallt vid utredning av järnbrist, men även för att se om man har järnöverskott.

Kalcium

Pris: 195kr

Kalcium är en livsnödvändig mineral som ingår i skelett, tänder och nervfunktion. Det hjälper även till vid blodkoagulering. Den största delen av kalcium i kroppen lagras i tänderna och skelettet.

 

Testet visar kalciumnivån i blodet, som normalt är strikt reglerat. Avvikelser innebär att kalciumnivåerna är antingen för låga eller för höga. Symtom för en låg kalciumnivå kan vara stickningar i fingrarna, muskelspasmer och ryckningar. Höga kalciumvärden kan bero på aptit- och energilöshet, illamående eller förstoppning.

 

Detta blodprov hjälper till diagnostisera sjukdomar som påverkar ben, hjärta, nerver, njurar och andra organ.

Hjärta och kärl

Apo A1

Pris: 245kr

Detta test görs för att bedöma den eventuella risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Apolipoprotein A1 (Apo A1) kan jämföras med det goda HDL-kolesterolet.

Apo B

Pris: 245kr

Apolipoprotein B (Apo B) kan jämföras med det onda LDL-kolesterolet. Detta test görs för att bedöma den eventuella risken för hjärt- och kärlsjukdomar.

Lipoprotein(a)

Pris: 295kr

Lipoprotein (a) är transportmolekyler för triglycerider i blodet (blodfetter). Det finns olika typer av lipoproteiner: LDL, HDL, IDL, VLDL och kylomikroner, varav lipoprotein (a) utgörs av LDL.

Testet används för att utreda risken för genetiska anlag för kardiovaskulär sjukdom, där höga nivåer innebär en risk för hjärt- och kärlsjukdom. Lipoprotein (a) visar inget om livsstilsfaktorers påverkan.

Kreatinkinas (CK)

Pris: 295kr

Kreatinkinas (CK) är ett enzym som har en central roll i muskel- och energiomsättningen, särskilt skelettmuskulatur och hjärtats vävnad. CK bildar fosfokreatin (PCr) av kreatin och adenosintrifosfat (ATP). Fosfokreatin används för att snabbt omvandla ATP (energi) till muskelcellerna när kroppens glykogenlager ej räcker till.

 

Kreatin är endogent (kroppen kan producera det själv) men kan även intas via födan i form av kosttillskott. Det är populärt i idrott- och träningssammanhang, på grund av dess prestationshöjande effekt. 

 

Testet används främst för att utvärdera hjärtmuskelskada, eftersom CK-värdet i blodet stiger vid hjärtinfarkt och andra hjärtrelaterade sjukdomar. Det beror på att enzymet läcker ut i blodbanan från det skadade området.

 

Enzymet är även kraftigt förhöjt vid alla typer av muskulär dystrofi och förhöjda värden kan ses långt innan kliniska symtom uppkommer. Vid skelett- och hjärtmuskelskador kan förhöjda värden av ASAT och ALAT ibland uppvisas.

 

Det finns olika typer av CK, men detta provet mäter det totala värdet av samtliga typer och kan ej särskiljas mellan dem.

HDL-kolesterol

Pris: 175kr

Testet mäter mängden HDL-kolesterol i blodet, vilket anses vara det goda kolesterolet, som tar hand om kolesterolöverskott.

Testet tas med fördel i samband med Triglycerider, Total kolesterol och LDL-kolesterol.

LDL-kolesterol

Pris: 175kr

Testet mäter mängden LDL-kolesterol i blodet, vilket anses vara det onda kolesterolet som ger upphov till hjärt- och kärlsjukdom vid förhöjda nivåer.

Testet tas med fördel i samband med Triglycerider, Total kolesterol och HDL-kolesterol.

Hormoner

Progesteron

Pris: 320kr

Progesteron är ett endogent steroid- och progestogen könshormon som är involverat i menstruationscykeln, graviditeten och embryogenesen hos människor. Det hör till en grupp steroidhormoner som kallas progestogener, och är den största progestogenen i kroppen. Progesteron har en rad viktiga funktioner i kroppen. Det är också en viktig metabolisk mellanprodukt vid produktion av andra endogena steroider, inklusive könshormoner och kortikosteroider, och spelar en viktig roll i hjärnfunktionen som neurosteroid.

Östrogen

Pris: 320kr

Östrogen (Östradiol) är ett steroidhormon och är det främsta kvinnliga könshormonet. Det är inblandat i reglering av östrogen och kvinnliga menstruella reproduktionscykler. Östrogen är ansvarig för utvecklingen av kvinnliga sekundära sexuella egenskaper som bröst, utbredning av höfterna och ett feminint mönster av fettfördelning hos kvinnor och är viktigt för utveckling och underhåll av kvinnliga reproduktionsvävnader såsom bröstkörtlar, livmoder, och vagina under pubertet, vuxen ålder och graviditet.  De har också viktiga effekter i många andra vävnader, inklusive ben, fett, hud, lever och hjärnan.

hCG, humant koriongonadotropin (graviditet)

Pris: 295kr

HCG står för humant koriongonadotropin som bildas och utsöndras vid en graviditet. Detta passar dig som vill testa tidigt och ha ett mer tillförlitligt graviditetstest via blodprov. Testet mäter den exakta mängden hCG i blodet för att bekräfta en graviditet i ett tidigt skede eller följa fosterutvecklingen fram till vecka 7.

Testosteron

Pris: 330kr

Testosteron är ett så kallat manligt könshormon, men finns även hos kvinnor i låg halt. Hormonets funktion är att utveckla mannens yttre och inre könsorgan. Det reglerar också muskelmassa och sexlusten hos män.

Kan med fördel kombineras med: Blodstatus, SHBG, LH och PSA/STHLM-3.

Kortisol

Pris: 290kr

Kortisol är ett stresshormon som kan ge problem om det finns för mycket eller för lite av i kroppen. Avvikande värden kan bero på underliggande sjukdomar och kan leda till viktuppgång och nedsatt immunförsvar.

Tillväxthormon (GH)

Pris: 290kr

Tillväxthormon, eller growth hormone (GH) reglerar tillväxten genom celltillväxt bland annat. Den reglerar även proteinuppbyggnad och fettnedbrytning.

Lever och njurar

Kalium

Pris: 195kr

Kaliumtestet är ett vanligt blodprov som tas vid misstanke om högt blodtryck eller njurproblem. Kalium behövs för kroppens nerv- och muskelfunktion samt för att reglera blodtrycket.

Natrium

Pris: 195kr

Mineralämnet natrium har en central roll i kroppens salt- och vätskebalans, där det regleras strikt. Provet görs för att kontrollera saltbalansen vid misstanke om en hjärt- eller njursjukdom.

Alkalisk fosfatas (ALP)

Pris: 195kr

Alkalisk fosfatas (ALP) är ett enzym som har som funktion att spjälka fosfatgrupper från olika molekyler.

 

ALP utreds främst vid misstanke om leversjukdom eller skelettsjukdom som osteitis deformans, rakit och metastaser, samt hyperparatyreoidism. Den främsta orsaken till kraftigt höjda ALP-värden är gallvägsobstruktion.

 

Testet kan kombineras med andra leverprover för en bättre bedömning.

Bilirubin

Pris: 195kr

Bilirubin är en avfallsprodukt från bildningen av förbrukade röda blodkroppar. Färgen är gul och ger färg till urin och avföring. Hos patienter med väldigt höga värden av bilirubin i blodet (gulsot) kan man se att ögonvitorna och huden blir gulaktig.

 

Testet används vid misstanke om lever-, pankreas- eller gallvägssjukdomar och kan visa om du har en hyperbilirubinemi.

Gamma-glutamyltransferas (GT)

Pris: 195kr

GT kan tas vid misstanke om lever- eller gallvägssjukdom.

 

Förhöjda nivåer ses i samband med infektiös hepatit och leversteatos, diabetes, övervikt, hög alkoholkonsumtion och vid behandling med vissa läkemedel, men även vid gallvägsobstruktion, levermetastaser, akut pankreatit och pankreascancer.

 

GT-test tas med fördel tillsammans med andra levertester.

ASAT

Pris: 195kr

Aspartataminotransferas (ASAT) är ett enzym som förekommer framförallt i lever, hjärta och skelettmuskler. När vävnaden eller organet skadas läcker ASAT ut i blodomloppet. Höga ASAT-värden är alltså ett tecken på ohälsa.

 

ASAT-testet kan göras samtidigt som ett test för alaninaminotransferas (ALAT), eftersom det kan hjälpa till att avgöra om levern eller något annat organ har skadats samt huruvida alkoholmissbruk har varit en orsak till leverskadan.

ALAT

Pris: 195kr

Alaninaminotransferas (ALAT) är ett enzym som finns i cytoplasman hos leverceller och i blodet.

 

Testet tas för att utvärdera leverns tillstånd och för att identifiera eventuella leversjukdomar, särskilt hepatit och cirros orsakad av alkohol, droger eller virus, eftersom det ger mycket höga ALAT-värden.

 

ALAT-testet kan göras samtidigt som ett test för aspartataminotransferas (ASAT), eftersom förhållandet mellan dem kan hjälpa till att avgöra om levern eller något annat organ har skadats samt huruvida alkoholmissbruk har varit en orsak till leverskadan.

Cystatin C

Pris: 295kr

Cystatin C är ett protein som är en markör för njurfunktionen – den glomerulära filtrationshastigheten (GFR). Om njurfunktionen är nedsatt kommer Cystatin C-nivåerna att öka.

 

Vid beställning av cystatin C erhålls oftast även eGFR (skattning av glomerulär filtrationshastighet) som är en beräkning av njurfunktionen utifrån cystatin C-värdet.

Kreatinin

Pris: 195kr

Kreatinin är en markör för njurarnas funktion. Vid beställning av kreatinin erhålls eGFR (glomerulär filtrationshastigheten) som är en beräkning av njurfunktionen utifrån kreatininvärdet.

Allergi

Glutenintolerans

Pris: 895kr

Glutenintolerans innebär att du inte tål proteinet gluten som finns bland annat i vete, råg och korn. Hos personer med intolerans mot gluten gör glutenproteinet att tunntarmen blir inflammerad och inte kan ta upp näring som den ska. De vanligaste symtomen vid obehandlad glutenintolerans är diarré, gaser i magen, trötthet och viktnedgång, men symtomen kan variera från person till person. Glutenintolerans varar hela livet, men genom en glutenfri kost kan man leva utan besvär.

Laktosintolerans

Pris: 895kr

Vid laktosintolerans har kroppen en minskad förmåga att ta upp laktos det vill säga mjölksocker från maten. Det beror på att tarmslemhinnan producerar en lägre nivå av enzymet, laktas, som bryter ned mjölksockret. Med en sänkt nivå av laktas kommer mjölksockret istället att hamna i tjocktarmen brytas ned av bakterier, vilket kan ge upphov till smärtor, diarréer och gasbildning.

Våra fysiska tester

Erbjuds endast på Medicals klinik - Kommendörsgatan 44, 1 tr

*Avföringsprovet skickas hem. Kan beställas i hela Sverige.

Hjärta och kärl

EKG

Pris: 495kr

Vilo-EKG mäter hjärtats aktivitet och utförs av en sjuksköterska som sätter elektroder på huden runt din bröstkorg, samt på handlederna och vristerna. Du är liggande på rygg under hela undersökningen. Om du har mycket kroppsbehåring kan fästet av elektroderna påverkas och därför kan en del hår behövas rakas bort.

Undvik att smörja in dig med hudkräm/kroppsolja/lotion innan undersökningen då det kan göra det svårare att få en tydlig registrering.

 

Beräknad tid: 10 min

Blodtrycksmätning

Pris: 100kr

En erfaren sjuksköterska tar blodtrycket på dig. Innan mätningen bör du ha suttit ner i en kvart för att komma ner i vilopuls.

Mätning av kroppssammansättning

Pris: 150kr

En vanlig standardvåg som enbart mäter kroppsvikten, säger inte så mycket om hur din kropp mår. Den säger inget om andelen muskelmassa och kroppsfett som din kropp består av. Med hjälp av Tanitavågen kan du få reda på detta och mycket mer. Få en bättre koll på din kropp och hälsa med hjälp av Tanitas impedansvåg.

Impedansvågen räknar ut ditt:

– BMI (Body Mass Index)

– Benmassa (kg)

– Muskelmassa (kg)

– Kroppfett (%)

– Kroppsvatten (%)

– Rekommenderat dagligt kaloriintag

– Metabolisk ålder

– Visceralt fett kg

– Visceral rating

 

Analysen är specifikt uppdelat för olika kroppsdelar:

  • höger och vänster kroppshalva
  • över- och underkropp
  • bålen

 

Mätningen går ut på att en låggradig elektrisk ström går genom kroppen för att avläsa samtliga olika parametrar i kroppen. Personer som har pacemaker eller är gravida är således ej lämpade för testet.

Testet utförs utan skor och strumpor, på grund av att vågens elektroder kräver hudkontakt med hälarna.

 

Tänk på att ha lätta kläder på dig som inte väger så mycket, då det kan påverka resultaten.

 

Uppskattad tid för undersökningen: 5 min

Uträkning av BMI och midjemått

Pris: 100kr

En sjuksköterska hjälper dig med att räkna ut BMI och mäta ditt midjemått. Undersökningen kräver längdmätning och viktmätning.

 

Uppskattad tid för undersökningen: 5 min

Syn och hörsel

Hörseltest (audiogram)

Pris: 295kr

Hörseltestet går ut på att du får hörselkåpor på dig och en knapp som du ska trycka på varje gång som du hör en signal i lurarna. Undersökningen utförs av en sjuksköterska.

Synundersökning på lång och nära håll

Pris: 295kr

Vid synundersökningen ingår undersökning för både långseende och kortseende.

För långseende ska du urskilja bokstäver på en upplyst tavla med ett öga i taget. Bokstäverna som avläses blir successivt mindre för varje rad. Du står med ett förutbestämt avstånd (5 m) framför tavlan.

För undersökning av närseende får du läsa bokstäver på nära håll med hjälp av en analog bokstavstavla som du håller i framför dig.

Lungor

PEF-mätning (minispirometri)

Pris: 145kr

PEF står för Peak Expiratory Flow som är ett mått på den maximala utandningshastigheten och mäts i liter/minut. PEF mäts oftast för utredning av lungsjukdomar såsom astma och KOL.

Undersökningen går till genom att du andas in så djupt som möjligt och sätter in PEF-mätarens munstycke i munnen. Slut tätt med läpparna så att ingen luft försvinner ut på sidorna. Blås sedan ut kraftigt och snabbt. Du upprepar sedan proceduren på samma sätt 2 gånger till.

Minispirometri (lungfunktionstest)

Pris: 295kr

Ett snabbt och enkelt utandningstest som mäter FEV1/FEV6.

 

OBS. Tillfälligt stopp på undersökningen på kliniken för att förhindra smittspridning av Covid-19.

Avföring- och urinprov

Avföringsprov (Hb)

Pris: 395kr

Undersökningen mäter blod i avföringen. Du får hemskickat ett provpaket med instruktioner om hur du går tillväga. I paketet får du även ett kuvert som du ska posta avföringsprovet i. Portot är förbetalt.

Urinprov (protein och glukos)

Pris: 245kr

Undersökning av proteiner och glukos i urin. Du börjar med att lämna urin i en kopp på toaletten och ställer det färdiga provet i luckan avsedd för urinprover. En sjuksköterska analyserar sedan ditt prov och du får resultatet med en gång.