Blod- och immunförsvarstest

Blodets funktioner är att bland annat att transportera syre till samtliga celler i kroppen. En hel del immunceller som hjälper till vid sårläkning, infektioner och under sjukdomsförlopp finns också i blodet.

395 kr

BESTÄLL

Följande tester ingår

blod

Blodstatus

Blodstatusen mäter dina blodvärden och kan visa om du lider av blodbrist. Tecken på blodbrist är bland annat trötthet, yrsel och andfåddhet. Blodbrist (anemi) kan orsakas av järnbrist, folatbrist och B12-brist.
blod

Blodstatus

Blodstatusen mäter dina blodvärden och kan visa om du lider av blodbrist. Tecken på blodbrist är bland annat trötthet, yrsel och andfåddhet. Blodbrist (anemi) kan orsakas av järnbrist, folatbrist och B12-brist.
blod

Immunförsvar

Kroppens immunförsvar består av olika immunceller som har olika specifika funktioner. B-cellerna som undersöks i detta testet är inriktat på att bilda antikroppar som bekämpar både virus och bakterier.
blod

Immunförsvar

Kroppens immunförsvar består av olika immunceller som har olika specifika funktioner. B-cellerna som undersöks i detta testet är inriktat på att bilda antikroppar som bekämpar både virus och bakterier.

Vem passar för Blod- och immunförsvarstestet?

Blod- och immunförsvarstestet passar dig som vill få en bild av dina blodvärden och din kropps immunförsvar.

Vad innebär blodbrist?

Blodbrist innebär att du har för lite blod, alltså för få röda blodkroppar i blodet. Blodbrist kallas även för anemi. De röda blodkropparna innehåller proteinet Hemoglobin (Hb), som står för transporten av syre till cellerna i kroppen.

Varför ska man analysera B-celler?

B-cellerna analyseras vid utredning av blodbrist, infektion eller misstanke om sjukdom för att se hur de förhåller sig till varandra och vilken typ som dominerar i blodet. På så sätt får man information om vad blodbristen, eller sjukdomen kan bero på.