B-celler

B-celler är immunceller som finns i blodet och hjälper bland annat till vid sårläkning och infektioner. I testet ingår leukocyter, neutrofila granulocyter, lymfocyter, monocyter, eosinofila granulocyter och basofila granulocyter.

295 kr

BESTÄLL

Följande tester ingår

blod

Immunförsvar

Kroppens immunförsvar består av olika immunceller som har olika specifika funktioner. Lymfocyter bildar bland annat antikroppar mot främmande ämnen.
blod

Immunförsvar

Kroppens immunförsvar består av olika immunceller som har olika specifika funktioner. Lymfocyter bildar bland annat antikroppar mot främmande ämnen.

Vem passar för B-cellstestet?

B-cellertestet, eller immuncellstestet, passar dig som vill få en bild av dina immunceller och din kropps immunförsvar.

Varför ska man analysera B-celler?

B-celler analyseras vid utredning av blodbrist, infektion eller misstanke om sjukdom för att se hur de förhåller sig till varandra och vilken typ som dominerar i blodet. På så sätt får man information om vad blodbristen, eller sjukdomen kan bero på.

När får jag svar på B-cellstestet?

Provsvaret blir oftast färdiganalyserat inom 24 timmar. Läkarkommentaren kommer efter provsvaren. Både läkarkommentaren och provsvaren laddas upp i Smolabs digitala journal.