Avföringsprov

Avföringsprov Hb (F-Hb) mäter blod i avföringen. Blod i avföringen kan bero på flera faktorer, där de vanligaste orsakerna är hemorrojder eller sprickor i ändtarmsöppningen. Det kan också vara tecken på en sjukdom, som inflammatoriska IBD-sjukdomarna Crohns sjukdom och ulcerös kolit men även tjocktarmscancer.

395 kr

BESTÄLL

Följande tester ingår

blod

Avföring / Feces

Avföringsprov F-Hb mäter blod i avföringen för att upptäcka eventuell tarmsjukdom med hjälp av species-specifika antikroppar för humant blod. Kosten påverkar därför inte resultatet. Provet är specifikt framtaget för att upptäcka kolorektalcancer.
blod

Avföring / Feces

Avföringsprov F-Hb mäter blod i avföringen för att upptäcka eventuell tarmsjukdom med hjälp av species-specifika antikroppar för humant blod. Kosten påverkar därför inte resultatet. Provet är specifikt framtaget för att upptäcka kolorektalcancer.

Vem passar för Avföringsprovet?

Avföringsprovet passar för dig som vill undersöka tarmbesvär som förstoppning eller diarré som inte går över. Du kan också lämna avföringsprov om du har blodbrist eller om du har gått ner mycket i vikt utan anledning. Avföringsprovet är speciellt framtaget för att upptäcka kolorektalcancer.

Testa dig hemma

Du kan beställa Smolabs avföringsprov F-Hb i hela Sverige och utföra testet i lugn och ro hemma.

Innan provtagningen för avföringsprovet

Utför ej avföringsprovet om du har blödningar, exempelvis mens, och blödande hemorrojder. Det beror på att blödningarna kan ge missvisande resultat. Vänta istället tills mensen är över, eller tills hemorrojderna har slutat blöda.

Vad får jag för svar?

Resultatet är antingen positivt eller negativt. Ett positivt svar innebär att det förekommer blod i avföringen, medan ett negativt svar innebär att blod inte förekommer i avföringen.

Gäller resultatet på vårdcentralen?

Ja, provresultatet gäller vid ett eventuellt läkarbesök på vårdcentralen.