Vad innebär ett positivt resultat?

Allergitestet visar om din kropp reagerar mot trädsorterna genom att mäta halten IgE-antikroppar i blodet, som bildas när kroppens immunsystem kommer i kontakt med dessa främmande ämnena. Processen kallas för sensibilisering, och är ej detsamma som en allergi. För att diagnosticera en pollenallergi bör man ha allergiska symtom samtidigt som man har förhöjda IgE-antikroppar i blodet. Testet kan därför inte säga om du har en allergi eller inte. Vid osäkerhet kan man diskutera detta med sin vårdcentralsläkare.