Vad innebär ett positivt resultat?

Genom att mäta halten IgE-antikroppar för vårbodd, engelskt rajgräs, timotej, råg eller luddtåtel i blodet kan testet visa om din kropp reagerar mot grässorterna. Anledningen till att man mäter just IgE-antikroppar beror på att de bildas när kroppens immunsystem kommer i kontakt med och reagerar mot dessa främmande ämnen. Processen kallas för sensibilisering, och är ej detsamma som en allergi. För att diagnosticera en pollenallergi bör man ha allergiska symtom samtidigt som man har förhöjda IgE-antikroppar i blodet. Testet kan därför inte ge någon definitiv diagnos på om du har allergi eller inte. Vid osäkerhet kan man diskutera detta med sin läkare.