Vad innebär ett positivt resultat?

Allergitestet visar om din kropp reagerar mot vårbodd, engelskt rajgräs, timotej, råg eller luddtåtel, genom att mäta halten IgE-antikroppar för grässorterna i blodet. IgE-antikroppar bildas när kroppens immunsystem kommer i kontakt med och reagerar mot dessa främmande ämnen. Processen kallas för sensibilisering, och är ej detsamma som en allergi. För att diagnosticera en pollenallergi bör man ha allergiska symtom samtidigt som man har förhöjda IgE-antikroppar i blodet. Testet kan därför inte ge någon definitiv diagnos på om du har allergi eller inte. Vid osäkerhet kan man diskutera detta med sin läkare.