Pollenallergitest

Pollenallergitestet mäter antikroppar mot de vanligaste gräs- och trädsorterna i Sverige: vårbodd, engelskt rajgräs, timotej, råg och luddtåtel samt gråal, björk, hassel, vide, sälg, och ek. Se om din kropp reagerar på dessa ämnen med pollenallergitestet.

995 kr

BESTÄLL

Följande tester ingår

blod

Gräspollen

Om du ofta besväras av nysningar, rinnande näsa och andningsbesvär under sommaren kan det bero på gräspollenallergi. Ta testet för att utreda dina misstankar.
blod

Gräspollen

Om du ofta besväras av nysningar, rinnande näsa och andningsbesvär under sommaren kan det bero på gräspollenallergi. Ta testet för att utreda dina misstankar.
blod

Trädpollen

Om du ofta besväras av nysningar, rinnande näsa och andningsbesvär under våren kan det bero på trädpollenallergi. Ta testet för att utreda dina misstankar.
blod

Trädpollen

Om du ofta besväras av nysningar, rinnande näsa och andningsbesvär under våren kan det bero på trädpollenallergi. Ta testet för att utreda dina misstankar.

Trädpollen på våren

Trädpollenallergi kan man misstänka om man upplever dessa karakteristiska symtom då de flesta lövträd blommar, vilket sker främst under våren. Det är inte heller ovanligt med att pollenallergiker får astmabesvär under denna perioden.

Gräspollen på sommaren

De olika grässorterna blommar främst under sommaren (maj-juni) och det är då man kan känna av allergiska besvär och misstänka en gräspollenallergi. Symtomen är densamma som vid andra pollenallergier: trötthet, snuva, nysningar, kliande ögon och näsa, samt rethosta och andningssvårigheter.

Korsallergi

I sällsynta fall kan gräspollenallergi ge korsallergi mot andra ämnen som äpplen. nötter och stenfrukter. Testet kan indikera på en sensibilisering – alltså att ditt immunförsvar reagerar på ämnen i råg, luddtåtel, vårbodd, engelskt rajgräs eller timotej.

Vem passar för Pollenallergitestet?

Om du upplever symtom på pollenallergi och vill utreda om du har en allergi mot pollen passar detta testet dig. Symtomen på pollenallergi liknar en långdragen förkylning med trötthet, nysningar och kliande näsa, men utan feber, halsont och färgad snuva.

Vad innebär ett positivt resultat?

Ett positivt resultat innebär att kroppens immunförsvar reagerar mot pollenämnena som markörerna mäter. Bildningen av IgE-antikroppar i blodet kallas för sensibilisering, och är ej detsamma som en allergi. En allergi är en diagnos man får när man har allergiska symtom samtidigt som man har förhöjda IgE-antikroppar i blodet. Vid osäkerhet kan man diskutera detta med sin läkare.